wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4

Więcej o nas...

*** KILKA SŁÓW O HISTORII SZKOŁY...
Historia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4, mieszczącego się obecnie przy ulicy Czaplinieckiej 98, sięga roku 1960. 1 września 1960 r. powstała Zasadnicza Szkoła Włókiennicza dla pracujących przy BZPB i mieściła się w SP Nr 2 w Bełchatowie przy ulicy Czyżewskiego (dawnej Świerczewskiego). Pierwszym dyrektorem szkoły, liczącej wówczas trzy klasy, był pan Józef Grzegory.
W roku szkolnym 1961/62 Zasadniczą Szkołę Włókienniczą przeniesiono do nowo wybudowanych bełchatowskich zakładów, mieszczących się przy ulicy Fabrycznej. Dyrektorem szkoły został pan Zenon Chyliński.
Od roku szkolnego 1962/63 siedziba szkoły znajdowała się przy ulicy Kościuszki, a stanowisko dyrektora piastował pan Janusz Duda, który pełnił tę funkcję do 1966 roku. W 1966 roku szkoła zmieniła siedzibę i mieściła się przy ulicy Targowej. Funkcję dyrektora objął pan Mieczysław Skrobek. Utworzona została wówczas dzienna Zasadnicza Szkoła Zawodowa. 1 września 1973 roku powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca z siedzibą przy ulicy 19 stycznia 12. Dyrektorem szkoły został mgr Eugeniusz Niebrzydowski.
Rok szkolny 1974/75 rozpoczął się w nowo wyremontowanym budynku przy ulicy 19 Stycznia 12. Szkoła liczyła wtedy 13 oddziałów dziennych i 1 Zaocznego Technikum Włókienniczego dla Pracujących (filia Technikum Włókienniczego w Pabianicach), którego kierownikiem była mgr Kazimiera Skawińska pełniąca wówczas funkcję społecznego zastępcy dyrektora szkoły. Pracowało w niej grono 5 etatowych nauczycieli: Eugeniusz Niebrzydowski, Salwina Maciejewska, Kazimiera Skawińska, Teresa Frączkowska, Zdzisław Dziedziczak, powiększone od 1974 roku o trzy osoby: Zofię Furmanek, Krystynę Stępczyńską i Mirosławę Grzywacz. W tym samym roku zostało utworzone Średnie Studium Zawodowe. 1 września 1975 roku do siedziby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dokształcającej zostały przeniesione trzy klasy Liceum Ekonomicznego, które mieściły się w Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie jako filia Liceum Ekonomicznego w Piotrkowie Trybunals
*** KILKA SŁÓW O HISTORII SZKOŁY...
Historia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4, mieszczącego się obecnie przy ulicy Czaplinieckiej 98, sięga roku 1960. 1 września 1960 r. powstała Zasadnicza Szkoła Włókiennicza dla pracujących przy BZPB i mieściła się w SP Nr 2 w Bełchatowie przy ulicy Czyżewskiego (dawnej Świerczewskiego). Pierwszym dyrektorem szkoły, liczącej wówczas trzy klasy, był pan Józef Grzegory.
W roku szkolnym 1961/62 Zasadniczą Szkołę Włókienniczą przeniesiono do nowo wybudowanych bełchatowskich zakładów, mieszczących się przy ulicy Fabrycznej. Dyrektorem szkoły został pan Zenon Chyliński.
Od roku szkolnego 1962/63 siedziba szkoły znajdowała się przy ulicy Kościuszki, a stanowisko dyrektora piastował pan Janusz Duda, który pełnił tę funkcję do 1966 roku. W 1966 roku szkoła zmieniła siedzibę i mieściła się przy ulicy Targowej. Funkcję dyrektora objął pan Mieczysław Skrobek. Utworzona została wówczas dzienna Zasadnicza Szkoła Zawodowa. 1 września 1973 roku powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca z siedzibą przy ulicy 19 stycznia 12. Dyrektorem szkoły został mgr Eugeniusz Niebrzydowski.
Rok szkolny 1974/75 rozpoczął się w nowo wyremontowanym budynku przy ulicy 19 Stycznia 12. Szkoła liczyła wtedy 13 oddziałów dziennych i 1 Zaocznego Technikum Włókienniczego dla Pracujących (filia Technikum Włókienniczego w Pabianicach), którego kierownikiem była mgr Kazimiera Skawińska pełniąca wówczas funkcję społecznego zastępcy dyrektora szkoły. Pracowało w niej grono 5 etatowych nauczycieli: Eugeniusz Niebrzydowski, Salwina Maciejewska, Kazimiera Skawińska, Teresa Frączkowska, Zdzisław Dziedziczak, powiększone od 1974 roku o trzy osoby: Zofię Furmanek, Krystynę Stępczyńską i Mirosławę Grzywacz. W tym samym roku zostało utworzone Średnie Studium Zawodowe. 1 września 1975 roku do siedziby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dokształcającej zostały przeniesione trzy klasy Liceum Ekonomicznego, które mieściły się w Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie jako filia Liceum Ekonomicznego w Piotrkowie Trybunals
*** KILKA SŁÓW O HISTORII SZKOŁY...
Historia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4, mieszczącego się obecnie przy ulicy Czaplinieckiej 98, sięga roku 1960. 1 września 1960 r. powstała Zasadnicza Szkoła Włókiennicza dla pracujących przy BZPB i mieściła się w SP Nr 2 w Bełchatowie przy ulicy Czyżewskiego (dawnej Świerczewskiego). Pierwszym dyrektorem szkoły, liczącej wówczas trzy klasy, był pan Józef Grzegory.
W roku szkolnym 1961/62 Zasadniczą Szkołę Włókienniczą przeniesiono do nowo wybudowanych bełchatowskich zakładów, mieszczących się przy ulicy Fabrycznej. Dyrektorem szkoły został pan Zenon Chyliński.
Od roku szkolnego 1962/63 siedziba szkoły znajdowała się przy ulicy Kościuszki, a stanowisko dyrektora piastował pan Janusz Duda, który pełnił tę funkcję do 1966 roku. W 1966 roku szkoła zmieniła siedzibę i mieściła się przy ulicy Targowej. Funkcję dyrektora objął pan Mieczysław Skrobek. Utworzona została wówczas dzienna Zasadnicza Szkoła Zawodowa. 1 września 1973 roku powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca z siedzibą przy ulicy 19 stycznia 12. Dyrektorem szkoły został mgr Eugeniusz Niebrzydowski.
Rok szkolny 1974/75 rozpoczął się w nowo wyremontowanym budynku przy ulicy 19 Stycznia 12. Szkoła liczyła wtedy 13 oddziałów dziennych i 1 Zaocznego Technikum Włókienniczego dla Pracujących (filia Technikum Włókienniczego w Pabianicach), którego kierownikiem była mgr Kazimiera Skawińska pełniąca wówczas funkcję społecznego zastępcy dyrektora szkoły. Pracowało w niej grono 5 etatowych nauczycieli: Eugeniusz Niebrzydowski, Salwina Maciejewska, Kazimiera Skawińska, Teresa Frączkowska, Zdzisław Dziedziczak, powiększone od 1974 roku o trzy osoby: Zofię Furmanek, Krystynę Stępczyńską i Mirosławę Grzywacz. W tym samym roku zostało utworzone Średnie Studium Zawodowe. 1 września 1975 roku do siedziby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dokształcającej zostały przeniesione trzy klasy Liceum Ekonomicznego, które mieściły się w Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie jako filia Liceum Ekonomicznego w Piotrkowie Trybunals
*** KILKA SŁÓW O HISTORII SZKOŁY...
Historia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4, mieszczącego się obecnie przy ulicy Czaplinieckiej 98, sięga roku 1960. 1 września 1960 r. powstała Zasadnicza Szkoła Włókiennicza dla pracujących przy BZPB i mieściła się w SP Nr 2 w Bełchatowie przy ulicy Czyżewskiego (dawnej Świerczewskiego). Pierwszym dyrektorem szkoły, liczącej wówczas trzy klasy, był pan Józef Grzegory.
W roku szkolnym 1961/62 Zasadniczą Szkołę Włókienniczą przeniesiono do nowo wybudowanych bełchatowskich zakładów, mieszczących się przy ulicy Fabrycznej. Dyrektorem szkoły został pan Zenon Chyliński.
Od roku szkolnego 1962/63 siedziba szkoły znajdowała się przy ulicy Kościuszki, a stanowisko dyrektora piastował pan Janusz Duda, który pełnił tę funkcję do 1966 roku. W 1966 roku szkoła zmieniła siedzibę i mieściła się przy ulicy Targowej. Funkcję dyrektora objął pan Mieczysław Skrobek. Utworzona została wówczas dzienna Zasadnicza Szkoła Zawodowa. 1 września 1973 roku powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca z siedzibą przy ulicy 19 stycznia 12. Dyrektorem szkoły został mgr Eugeniusz Niebrzydowski.
Rok szkolny 1974/75 rozpoczął się w nowo wyremontowanym budynku przy ulicy 19 Stycznia 12. Szkoła liczyła wtedy 13 oddziałów dziennych i 1 Zaocznego Technikum Włókienniczego dla Pracujących (filia Technikum Włókienniczego w Pabianicach), którego kierownikiem była mgr Kazimiera Skawińska pełniąca wówczas funkcję społecznego zastępcy dyrektora szkoły. Pracowało w niej grono 5 etatowych nauczycieli: Eugeniusz Niebrzydowski, Salwina Maciejewska, Kazimiera Skawińska, Teresa Frączkowska, Zdzisław Dziedziczak, powiększone od 1974 roku o trzy osoby: Zofię Furmanek, Krystynę Stępczyńską i Mirosławę Grzywacz. W tym samym roku zostało utworzone Średnie Studium Zawodowe. 1 września 1975 roku do siedziby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dokształcającej zostały przeniesione trzy klasy Liceum Ekonomicznego, które mieściły się w Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie jako filia Liceum Ekonomicznego w Piotrkowie Trybunals
*** KILKA SŁÓW O HISTORII SZKOŁY...
Historia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4, mieszczącego się obecnie przy ulicy Czaplinieckiej 98, sięga roku 1960. 1 września 1960 r. powstała Zasadnicza Szkoła Włókiennicza dla pracujących przy BZPB i mieściła się w SP Nr 2 w Bełchatowie przy ulicy Czyżewskiego (dawnej Świerczewskiego). Pierwszym dyrektorem szkoły, liczącej wówczas trzy klasy, był pan Józef Grzegory.
W roku szkolnym 1961/62 Zasadniczą Szkołę Włókienniczą przeniesiono do nowo wybudowanych bełchatowskich zakładów, mieszczących się przy ulicy Fabrycznej. Dyrektorem szkoły został pan Zenon Chyliński.
Od roku szkolnego 1962/63 siedziba szkoły znajdowała się przy ulicy Kościuszki, a stanowisko dyrektora piastował pan Janusz Duda, który pełnił tę funkcję do 1966 roku. W 1966 roku szkoła zmieniła siedzibę i mieściła się przy ulicy Targowej. Funkcję dyrektora objął pan Mieczysław Skrobek. Utworzona została wówczas dzienna Zasadnicza Szkoła Zawodowa. 1 września 1973 roku powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca z siedzibą przy ulicy 19 stycznia 12. Dyrektorem szkoły został mgr Eugeniusz Niebrzydowski.
Rok szkolny 1974/75 rozpoczął się w nowo wyremontowanym budynku przy ulicy 19 Stycznia 12. Szkoła liczyła wtedy 13 oddziałów dziennych i 1 Zaocznego Technikum Włókienniczego dla Pracujących (filia Technikum Włókienniczego w Pabianicach), którego kierownikiem była mgr Kazimiera Skawińska pełniąca wówczas funkcję społecznego zastępcy dyrektora szkoły. Pracowało w niej grono 5 etatowych nauczycieli: Eugeniusz Niebrzydowski, Salwina Maciejewska, Kazimiera Skawińska, Teresa Frączkowska, Zdzisław Dziedziczak, powiększone od 1974 roku o trzy osoby: Zofię Furmanek, Krystynę Stępczyńską i Mirosławę Grzywacz. W tym samym roku zostało utworzone Średnie Studium Zawodowe. 1 września 1975 roku do siedziby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dokształcającej zostały przeniesione trzy klasy Liceum Ekonomicznego, które mieściły się w Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie jako filia Liceum Ekonomicznego w Piotrkowie Trybunals
*** KILKA SŁÓW O HISTORII SZKOŁY...
Historia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4, mieszczącego się obecnie przy ulicy Czaplinieckiej 98, sięga roku 1960. 1 września 1960 r. powstała Zasadnicza Szkoła Włókiennicza dla pracujących przy BZPB i mieściła się w SP Nr 2 w Bełchatowie przy ulicy Czyżewskiego (dawnej Świerczewskiego). Pierwszym dyrektorem szkoły, liczącej wówczas trzy klasy, był pan Józef Grzegory.
W roku szkolnym 1961/62 Zasadniczą Szkołę Włókienniczą przeniesiono do nowo wybudowanych bełchatowskich zakładów, mieszczących się przy ulicy Fabrycznej. Dyrektorem szkoły został pan Zenon Chyliński.
Od roku szkolnego 1962/63 siedziba szkoły znajdowała się przy ulicy Kościuszki, a stanowisko dyrektora piastował pan Janusz Duda, który pełnił tę funkcję do 1966 roku. W 1966 roku szkoła zmieniła siedzibę i mieściła się przy ulicy Targowej. Funkcję dyrektora objął pan Mieczysław Skrobek. Utworzona została wówczas dzienna Zasadnicza Szkoła Zawodowa. 1 września 1973 roku powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca z siedzibą przy ulicy 19 stycznia 12. Dyrektorem szkoły został mgr Eugeniusz Niebrzydowski.
Rok szkolny 1974/75 rozpoczął się w nowo wyremontowanym budynku przy ulicy 19 Stycznia 12. Szkoła liczyła wtedy 13 oddziałów dziennych i 1 Zaocznego Technikum Włókienniczego dla Pracujących (filia Technikum Włókienniczego w Pabianicach), którego kierownikiem była mgr Kazimiera Skawińska pełniąca wówczas funkcję społecznego zastępcy dyrektora szkoły. Pracowało w niej grono 5 etatowych nauczycieli: Eugeniusz Niebrzydowski, Salwina Maciejewska, Kazimiera Skawińska, Teresa Frączkowska, Zdzisław Dziedziczak, powiększone od 1974 roku o trzy osoby: Zofię Furmanek, Krystynę Stępczyńską i Mirosławę Grzywacz. W tym samym roku zostało utworzone Średnie Studium Zawodowe. 1 września 1975 roku do siedziby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dokształcającej zostały przeniesione trzy klasy Liceum Ekonomicznego, które mieściły się w Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie jako filia Liceum Ekonomicznego w Piotrkowie Trybunals
*** KILKA SŁÓW O HISTORII SZKOŁY...
Historia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4, mieszczącego się obecnie przy ulicy Czaplinieckiej 98, sięga roku 1960. 1 września 1960 r. powstała Zasadnicza Szkoła Włókiennicza dla pracujących przy BZPB i mieściła się w SP Nr 2 w Bełchatowie przy ulicy Czyżewskiego (dawnej Świerczewskiego). Pierwszym dyrektorem szkoły, liczącej wówczas trzy klasy, był pan Józef Grzegory.
W roku szkolnym 1961/62 Zasadniczą Szkołę Włókienniczą przeniesiono do nowo wybudowanych bełchatowskich zakładów, mieszczących się przy ulicy Fabrycznej. Dyrektorem szkoły został pan Zenon Chyliński.
Od roku szkolnego 1962/63 siedziba szkoły znajdowała się przy ulicy Kościuszki, a stanowisko dyrektora piastował pan Janusz Duda, który pełnił tę funkcję do 1966 roku. W 1966 roku szkoła zmieniła siedzibę i mieściła się przy ulicy Targowej. Funkcję dyrektora objął pan Mieczysław Skrobek. Utworzona została wówczas dzienna Zasadnicza Szkoła Zawodowa. 1 września 1973 roku powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca z siedzibą przy ulicy 19 stycznia 12. Dyrektorem szkoły został mgr Eugeniusz Niebrzydowski.
Rok szkolny 1974/75 rozpoczął się w nowo wyremontowanym budynku przy ulicy 19 Stycznia 12. Szkoła liczyła wtedy 13 oddziałów dziennych i 1 Zaocznego Technikum Włókienniczego dla Pracujących (filia Technikum Włókienniczego w Pabianicach), którego kierownikiem była mgr Kazimiera Skawińska pełniąca wówczas funkcję społecznego zastępcy dyrektora szkoły. Pracowało w niej grono 5 etatowych nauczycieli: Eugeniusz Niebrzydowski, Salwina Maciejewska, Kazimiera Skawińska, Teresa Frączkowska, Zdzisław Dziedziczak, powiększone od 1974 roku o trzy osoby: Zofię Furmanek, Krystynę Stępczyńską i Mirosławę Grzywacz. W tym samym roku zostało utworzone Średnie Studium Zawodowe. 1 września 1975 roku do siedziby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dokształcającej zostały przeniesione trzy klasy Liceum Ekonomicznego, które mieściły się w Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie jako filia Liceum Ekonomicznego w Piotrkowie Trybunals