wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie

Nasi użytkownicy


Użytkownikami Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza są uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 2 i III Liceum Ogólnokształcącego, ich rodzice oraz nauczyciele.

Obwód Publicznego Gimnazjum nr 2

"Obwód Publicznego Gimnazjum nr 2 wchodzącego w skład Samorządowego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie stanowią:
1) ulice: Cegielniana (od ul. Pabianickiej do ul. Józefa Piłsudskiego), Chabrowa, Generała Ludwika
Czyżewskiego (od ul. Dąbrowskiego do ul. Stanisława Staszica), Harcerska, Kempfinówka, Modra,
Pabianicka od nr 36 do granic miasta, Józefa Piłsudskiego (od ronda gen. J. Wybickiego do ul.
Sienkiewicza), Podmiejska, Północna, gen. Grota Roweckiego, Sadowa, Sienkiewicza, Sportowa, św.
Stanisława Biskupa, Targowa, Wąska, Wschodnia, Zielona;
2) osiedla: 1 Maja, 1000 lecia, Wolność, Żołnierzy POW;
3) plac Wolności.".

Uczniowie naszej szkoły objęci są fachową opieką pedagogiczną.

Ponadto w SZSO Nr 2 im. Adama Mickiewicz działa:
- gabinet pielęgniarki szkolnej,