wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie

Sposoby załatwiania spraw

Wszystkie informacje na temat funkcjonowania Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicz w Bełchatowie można uzyskać:

- telefonicznie -pod numerami telefonów : 44 632 12 63 lub 44 632 47 77
- osobiście w sekretariacie szkoły w godz. 7.30 - 15.30

W celu ponownego wystawienia legitymacji szkolnej uczeń powinien dostarczyć:
- podanie (kierowane do dyrektora, o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej)
- zdjęcie, na odwrocie którego znajduje się wyraźnie napisane: imię i nazwisko ucznia, data urodzenia , adres zamieszkania i klasa, do której uczęszcza.
- 9 zł.
Zaświadczenia dotyczące uczniów naszej szkoły, wydawane są w godzinach pracy sekretariatu.

Szkoła nie udostępnia prywatnych danych osobowych uczniów, rodziców oraz nauczycieli.