wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie

Opłaty - ceny usług

W przypadku zniszczenia lub zagubienia legitymacji szkolnej uczeń ma możliwość otrzymania duplikatu legitymacji szkolnej po uiszczeniu opłaty
9 zł.
Podstawa prawna: Dz .U Nr 86 poz. 960 z 2000r.)