wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Adama Mickiewicza

Opłaty - ceny usług

W przypadku zniszczenia lub zagubienia legitymacji szkolnej uczeń ma możliwość otrzymania duplikatu legitymacji szkolnej po uiszczeniu opłaty
9 zł.
Podstawa prawna: Dz .U Nr 86 poz. 960 z 2000r.)