wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Adama Mickiewicza

Osoby redagujące podmiotowe strony biuletynu informacji publicznej

Nazwisko i Imie Funkcja w zespole BIP Telefon Fax Adres e-mail
Janik-Cygan Katarzyna Redaktor BIP /0-44/ 632 12 63 /0-44/ 632 12 63
Mękarska Ewa Z-ca redaktora BIP /0-44/ 632 12 63 /0-44/ 632 12 63