wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Adama Mickiewicza

Kierownictwo jednostki i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Renata Łęcka Kierownik gospodarczy (Administr. - gosp.)
Małgorzata Załęczna Wicedyrektor Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (WD)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Kamila Ałaszewska Nauczyciel (Nauczyciel)
Dorota Babiarczyk Nauczyciel (Nauczyciel)
Paweł Blaźniak Nauczyciel (Nauczyciel)
Grzegorz Bodnar Nauczyciel (Nauczyciel)
Urszula Borowska Nauczyciel (Nauczyciel)
Jadwiga Cichus Pracownik pracy lekkiej (Obsługa)
Monika Daniłowicz Nauczyciel (Nauczyciel)
Małgorzata Barbara Dryzek Nauczyciel (Nauczyciel)
Janusz Dudkiewicz Nauczyciel (Nauczyciel)
Jacek Waldemar Dylik Nauczyciel (Nauczyciel)
Jadwiga Grażyna Dziadczyk Księgowa (Księgowa)
Romana Dzwonnik Nauczyciel (Nauczyciel)
Urszula Małgorzata Gudajczyk Pracownik pracy lekkiej (Obsługa)
Katarzyna Hejak - Kępa Nauczyciel (Nauczyciel)
Aneta Hoffmann Nauczyciel (Nauczyciel)
Beata Imbor Nauczyciel (Nauczyciel)
Katarzyna Małgorzata Janik-Cygan Pomoc administracyjno-biurowa (Administracyjny)
Renata Danuta Janus Nauczyciel (Nauczyciel)
Stanisław Jaz Pracownik pracy lekkiej (Obsługa)
Beata Elżbieta Kaczorowska Nauczyciel (Nauczyciel)
Bożena Karasińska Nauczyciel (Nauczyciel)
Katarzyna Kawa Nauczyciel (Nauczyciel)
Agnieszka Killich Nauczyciel (Nauczyciel)
Agnieszka Kołatek Pracownik pracy lekkiej (Obsługa)
Adam Konstańczuk Nauczyciel (Nauczyciel)
Strona 1 z 3 (71 pracowników)Poprzednia[1]23Następna
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Kamila Ałaszewska Nauczyciel (Nauczyciel)Pracownicy pedagogiczni Samorządowego Zespołu Szkół ogólnokształcących nr 2
Dorota Babiarczyk Nauczyciel (Nauczyciel)Pracownicy pedagogiczni Samorządowego Zespołu Szkół ogólnokształcących nr 2
Paweł Blaźniak Nauczyciel (Nauczyciel)Pracownicy pedagogiczni Samorządowego Zespołu Szkół ogólnokształcących nr 2
Grzegorz Bodnar Nauczyciel (Nauczyciel)Pracownicy pedagogiczni Samorządowego Zespołu Szkół ogólnokształcących nr 2
Urszula Borowska Nauczyciel (Nauczyciel)Pracownicy pedagogiczni Samorządowego Zespołu Szkół ogólnokształcących nr 2
Jadwiga Cichus Pracownik pracy lekkiej (Obsługa)Pacownicy obsługi Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcacych nr 2
Monika Daniłowicz Nauczyciel (Nauczyciel)Pracownicy pedagogiczni Samorządowego Zespołu Szkół ogólnokształcących nr 2
Małgorzata Barbara Dryzek Nauczyciel (Nauczyciel)Pracownicy pedagogiczni Samorządowego Zespołu Szkół ogólnokształcących nr 2
Janusz Dudkiewicz Nauczyciel (Nauczyciel)Pracownicy pedagogiczni Samorządowego Zespołu Szkół ogólnokształcących nr 2
Jacek Waldemar Dylik Nauczyciel (Nauczyciel)Pracownicy pedagogiczni Samorządowego Zespołu Szkół ogólnokształcących nr 2
Jadwiga Grażyna Dziadczyk Księgowa (Księgowa)Pracownicy ekonomiczni Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2
Romana Dzwonnik Nauczyciel (Nauczyciel)Pracownicy pedagogiczni Samorządowego Zespołu Szkół ogólnokształcących nr 2
Urszula Małgorzata Gudajczyk Pracownik pracy lekkiej (Obsługa)Pacownicy obsługi Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcacych nr 2
Katarzyna Hejak - Kępa Nauczyciel (Nauczyciel)Pracownicy pedagogiczni Samorządowego Zespołu Szkół ogólnokształcących nr 2
Aneta Hoffmann Nauczyciel (Nauczyciel)Pracownicy pedagogiczni Samorządowego Zespołu Szkół ogólnokształcących nr 2
Beata Imbor Nauczyciel (Nauczyciel)Pracownicy pedagogiczni Samorządowego Zespołu Szkół ogólnokształcących nr 2
Katarzyna Małgorzata Janik-Cygan Pomoc administracyjno-biurowa (Administracyjny)Pracownicy administracji Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2
Renata Danuta Janus Nauczyciel (Nauczyciel)Pracownicy pedagogiczni Samorządowego Zespołu Szkół ogólnokształcących nr 2
Stanisław Jaz Pracownik pracy lekkiej (Obsługa)Pacownicy obsługi Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcacych nr 2
Beata Elżbieta Kaczorowska Nauczyciel (Nauczyciel)Pracownicy pedagogiczni Samorządowego Zespołu Szkół ogólnokształcących nr 2
Bożena Karasińska Nauczyciel (Nauczyciel)Pracownicy pedagogiczni Samorządowego Zespołu Szkół ogólnokształcących nr 2
Katarzyna Kawa Nauczyciel (Nauczyciel)Pracownicy pedagogiczni Samorządowego Zespołu Szkół ogólnokształcących nr 2
Agnieszka Killich Nauczyciel (Nauczyciel)Pracownicy pedagogiczni Samorządowego Zespołu Szkół ogólnokształcących nr 2
Agnieszka Kołatek Pracownik pracy lekkiej (Obsługa)Pacownicy obsługi Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcacych nr 2
Adam Konstańczuk Nauczyciel (Nauczyciel)Pracownicy pedagogiczni Samorządowego Zespołu Szkół ogólnokształcących nr 2
Strona 1 z 3 (71 pracowników)Poprzednia[1]23Następna
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
  
Brak danych