wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Szkoła Podstawowa Nr 13 im. UNICEF z Oddziałami Integracyjnymi

Nasi użytkownicy

W związku ze zmianami strukturalnymi w systemie oświaty, od 1 września 2017r. uczniowie dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej stali się uczniami 8-letniej szkoły podstawowej ( uczniowie kończący klasę VI zostali promowani do klasy VII szkoły podstawowej )

W latach szkolnych: 2017/2018 i 2018/2019 w przekształconej Szkole Podstawowej nr 13 im. UNICEF z Oddziałami Integracyjnymi w Bełchatowie prowadzone są także klasy dotychczasowego
Publicznego Gimnazjum Nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Bełchatowie, aż do czasu wygaszenia kształcenia.

 

W roku szkolnym 2017/2018 funkcjonuje 35 oddziałów z ogólną liczbą uczniów 766 z czego:

- do oddziału przedszkolnego uczęszcza   22 dzieci
- do klas I-III             uczęszcza 238 uczniów
- do klas IV-VII         uczęszcza 294 uczniów

- do klas II - III Gim uczęszcza 212 uczniów


W szkole funkcjonują 4 klasy integracyjne:
- klasa 3b
- klasa 4a

- klasa 2e Gim

- klasa 3c Gim