wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Szkoła Podstawowa Nr 13 im. UNICEF z Oddziałami Integracyjnymi

Nasi użytkownicy

W związku ze zmianami strukturalnymi w systemie oświaty, od 1 września 2017r. uczniowie dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej stali się uczniami 8-letniej szkoły podstawowej ( uczniowie kończący klasę VI zostali promowani do klasy VII szkoły podstawowej )

W latach szkolnych: 2017/2018 i 2018/2019 w przekształconej Szkole Podstawowej nr 13 im. UNICEF z Oddziałami Integracyjnymi w Bełchatowie prowadzone są także klasy dotychczasowego
Publicznego Gimnazjum Nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Bełchatowie, aż do czasu wygaszenia kształcenia.

 

W roku szkolnym 2018/2019 funkcjonuje 35 oddziałów z ogólną liczbą uczniów 741 z czego:

- do oddziału przedszkolnego uczęszcza   26 dzieci
- do klas I-III                           uczęszcza 195 uczniów
- do klas IV-VIII                        uczęszcza 406 uczniów

- do klasy III Gim                    uczęszcza 114 uczniów


W szkole funkcjonują 3 klasy integracyjne:
- klasa 4b
- klasa 5a

- klasa 3e Gim