wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Szkoła Podstawowa Nr 13 im. UNICEF z Oddziałami Integracyjnymi

Czym się zajmujemy

Podstawowe cele i zadania szkoły reguluje Ustawa o systemie oświaty z dn. 07 września 1991r. i przepisy wydane na jej podstawie, w tym Statut szkoły (rozdz. II Cele i zadania szkoły).