wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Szkoła Podstawowa Nr 13 im. UNICEF z Oddziałami Integracyjnymi

Sposoby załatwiania spraw


1.
SEKRETARIAT SZKOŁY czynny w godz. 7.30 - 15.30

2.
PRZYJĘCIA INTERESANTÓW - dyrektor szkoły przyjmuje codziennie w godz. 8.00 - 15.00

3.
KONSULTACJE NAUCZYCIELI Z RODZICAMI :


-zebrania z rodzicami - zgodnie z kalendarzem czynności pedagogicznych
-indywidualne kontakty z rodzicami - zgodnie z kalendarzem czynności pedagogicznych

4.
SPOTKANIA RADY RODZICÓW - w każdy pierwszy wtorek miesiąca