wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Szkoła Podstawowa Nr 13 im. UNICEF z Oddziałami Integracyjnymi

Dni i godziny pracy jednostki:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 -

Godziny pracy komórek organizacyjnych jednostki

Komórka organizacyjna Dni i godziny pracy Dni i godziny załatwiania spraw w jednostce
Dyrekcja szkoły Codziennie w godzinach 8.00 - 15.00 Codziennie w godzinach 8.00 - 15.00
Księgowość poniedziałek - piątek 7.30 do 15.30 poniedziałek 7.30 do 15.30
Kadry poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30 poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30
Administracja poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30 poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30
Biblioteka
Świetlica poniedziałek - piątek od 6.30 do 16.30 poniedziałek - piątek od 6.30 do 16.30
Obsługa
Nauczyciele Zgodnie z tygodniowym planem zajęć.