wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Spółka z o.o. w Bełchatowie

Więcej o nas

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie jako spółka miejska realizuje zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Ponadto eksploatuje Ujęcie Wody „Myszaki” oraz 240 km sieci wodociągowej, zapewniając wodę 98% bełchatowian. Ponad 90% mieszkańców miasta obsługiwanych jest przez system kanalizacji sanitarnej o długości 192 km  i Oczyszczalnię Ścieków w Bełchatowie.

 

W dniu 18.03.2010r. w Warszawie została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 143 367 753,38 PLN, zaś dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności może osiągnąć kwotę 67 216 816,55 PLN.

 

W 2014 roku zakres realizowanego projektu został rozszerzony o trzy dodatkowe zadania, których realizację zaplanowano do połowy 2015 roku.

Spółka ponadto realizuje dwa projekty dofinansowane przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pod wspólnym tytułem ”Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Bełchatowie” o wartości: 800 802,00zł w tym dofinansowanie to kwota: 360 360,00zł

 

W bieżącym  roku Spółka po raz drugi przystąpiła do realizacji "Lokalnego programu dofinansowania budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego", który ma na celu zaprojektowanie i budowę podłączeń kanalizacji sanitarnej, łączących budynek ze zbiorczym systemem kanalizacyjnym.