wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Spółka z o.o. w Bełchatowie

Czym się zajmujemy

Oprócz działalności podstawowej, czyli realizacji zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz Spółka oferuje usługi w zakresie:

• budowy nowych i modernizacji istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;

• wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych;

• inspekcji sieci kanalizacyjnych przy użyciu kamery;

• wykrywania nieszczelności w sieciach wodociągowych;

• czyszczenia sieci kanalizacyjnych;

• badań laboratoryjnych wody i ścieków.