wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Spółka z o.o. w Bełchatowie

Sposoby załatwiania spraw

Wyjaśnimy wątpliwości , pomożemy wypełnić niezbędne wnioski, postaramy się, abyście Państwo przy zaangażowaniu minimalnej ilości czasu mogli załatwić wszystkie interesujące Was sprawy:
-załatwianie formalności związanych z dostawą wody i odbiorem ścieków
-uzgodnienie dokumentacji technicznej na budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego
-podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków
-przyjmowanie i wyjaśnienie reklamacji
-przekazanie odczytu wodomierza
-zlecenie wykonania przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego
-uzyskanie informacji o świadczonych przez nas usługach
-zlecenie wykonania analizy wody