wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Spółka z o.o. w Bełchatowie

Dni i godziny pracy jednostki:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN Sp. z o.o. w Bełchatowie -

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00

Wtorek: 7:00 - 17:00

Oczyszczalnia Ścieków -

 

Ujęcie wody "Myszaki" -

 

Godziny pracy komórek organizacyjnych jednostki

Komórka organizacyjna Dni i godziny pracy Dni i godziny załatwiania spraw w jednostce
Zarząd Spółki Od poniedziałku do piatku w godzinach od 7:00 do 15:00 W każdy wtorek w godzinach od 13:00 do 17:00 Od poniedziałku do piatku w godzinach od 7:00 do 15:00
Prezes Zarządu
Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych Główny Księgowy od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00. - 15.00.
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Organizacyjnych od poniedziałku do piątku w godzinach:7.00. - 15.00.
Dyrektor ds. Realizacji Projektów - Kierownik Jednostki Realizującej Projekt
Dział Analiz Finansowych od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00. - 15.00.
Dział Księgowości Finansowo - Kosztowej od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00. - 15.00.
Magazyn od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00. - 15.00.
Sekcja Wodomierzowa
Zastępca Kierownika Działu Technicznego DS. Eksploatacji Sieci
Sekcja Wodociągowa
Sekcja Kanalizacyjna
Sekcja Transportu
Zespół ds. Ochrony Środowiska
Zespół Organizacyjny od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00. - 15.00.
Biuro Obsługi Zarządu
Specjalista ds. Zamówień Publicznych od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00.-15.00.
Biuro Obsługi Klienta
Obrona Cywilna
Dyrektor Techniczny
BHP i PPOŻ
Dział Spraw Pracowniczych i Płac od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00. - 15.00.
Zespół ds. Informatyki
Dyrektor ds. Ochrony Środowiska
Kierownik Działu Technicznego
Zespół ds. Inwestycji i Nadzoru Technicznego
Specjalista ds. Adm. Prawnych
Biuro JRP
Jednostka Realizująca Projekt
Zespół ds. Administracyjno Technicznych
Radca Prawny od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00. - 15.00.