wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich

Kierownictwo jednostki i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Grażyna Bereza Kierownik GOPS (KG)
Urszula Mierzwa Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich (ZK)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Grażyna Bereza Kierownik GOPS (KG)
Grażyna Ciach Pracownik Socjalny (PS)
Urszula Mierzwa Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej. (RA)
Urszula Mierzwa Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich (ZK)
Anna Pawelec Specjalista pracy socjalnej (SPS)
Maria Wawer Pracownik Socjalny (PS)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Grażyna Bereza Kierownik GOPS (KG)Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Grażyna Ciach Pracownik Socjalny (PS) 
Urszula Mierzwa Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej. (RA) 
Urszula Mierzwa Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich (ZK)Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Anna Pawelec Specjalista pracy socjalnej (SPS) 
Maria Wawer Pracownik Socjalny (PS) 
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Rozwiń]2004