wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Szkoła Podstawowa im. Obrońców Ziem Polskich w Wocławach

tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2019-05-10 BILANS - SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 r.
2019-05-10 INFORMACJA DODATKOWA - SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 r.
2019-05-10 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 r.
2019-05-10 ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU - SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 r.