wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie

Sposoby załatwiania spraw

1. W sekretariacie szkoły w godz. od 8:00 do 15:30.


2. Przyjęcia interesantów - Dyrektor szkoły przyjmuje codziennie, w godzinach: 8:00 - 15:30.


3. Kontakty nauczycieli z rodzicami:
- zebrania z rodzicami zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami dyrekcji szkoły i nauczycieli,
- indywidualne kontakty z rodzicami wynikające z potrzeb.