wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Szkoła Podstawowa im. Marii Wójcik w Wilkowyi

tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2019-05-10 ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2018