wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Wołominie

Kierownictwo jednostki i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Urszula Plata - Paćkowska Pielęgniarka Kordynująca: (PK)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Urszula Plata - Paćkowska Pielęgniarka Kordynująca: (PK)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Urszula Plata - Paćkowska Pielęgniarka Kordynująca: (PK)Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Wołominie
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
  
Brak danych