wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Szczytno - Bip Archiwalny

Szczegóły informacji:

Ogłoszenie konkursu w obszarze: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

Data: 2010-03-11
Autor: Kamil Maliszewski
Treść informacji / streszczenie:
Wójt Gminy Szczytno ogłasza konkurs
dla organizacji pozarządowych zainteresowanych realizacją swoich statutowych zadań na terenie Gminy Szczytno, dla jej mieszkańców
w obszarze:
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

Celem konkursu jest pozyskanie ofert i dokonanie wyboru najlepszych działań w tej dziedzinie na terenie Gminy Szczytno w celu ich wsparcia kwotą nie przekraczającą środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Szczytno na 2010 r.

Oferty o przyznanie dotacji dla organizacji pozarządowych w formie grantu - wg zasad określonych w Uchwale Rady Gminy Szczytno Nr XV/114/2004 - przyjmowane będą do godz. 15.00 dnia 10 kwietnia 2010 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy Szczytno
w Szczytnie przy ul. Łomżyńskiej 3, pok. 206.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z jej realizacji określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 193, poz. 1891 z dnia 29 października 2003 roku z późn. zm.).
Tryb ich rozpatrywania określa Uchwała Nr XV/114/2004 Rady Gminy Szczytno z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie przyjęcia zasad współpracy Gminy Szczytno z organizacjami pozarządowymi.

Podmioty uprawnione do składania ofert:
Nie nastawione na zysk organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie


Zakres zadania:
Działania prowadzące do uaktywnienia postaw i wzrostu świadomości w dziedzinie kultury sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji.
Oczekiwane rezultaty - uaktywnienie społeczności lokalnych, wzrost zainteresowania historią i perłami literatury polskiej. Odkrycie wartości dzieł jakie odziedziczyliśmy po wybitnych twórcach Polakach, uświadomienie powodów do dumy, wartości i radości obcowania z tymi dziełami.
Wzrost integracji społeczności lokalnej.

Kryteria oceny projektów:
1) Realizacja na terenie Gminy Szczytno i korzyść dla mieszkańców.
2) merytoryczna wartość projektu, jego zbieżność z hierarchią potrzeb i zadań GmiWójt Gminy Szczytno ogłasza konkurs
dla organizacji pozarządowych zainteresowanych realizacją swoich statutowych zadań na terenie Gminy Szczytno, dla jej mieszkańców
w obszarze:
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

Celem konkursu jest pozyskanie ofert i dokonanie wyboru najlepszych działań w tej dziedzinie na terenie Gminy Szczytno w celu ich wsparcia kwotą nie przekraczającą środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Szczytno na 2010 r.

Oferty o przyznanie dotacji dla organizacji pozarządowych w formie grantu - wg zasad określonych w Uchwale Rady Gminy Szczytno Nr XV/114/2004 - przyjmowane będą do godz. 15.00 dnia 10 kwietnia 2010 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy Szczytno
w Szczytnie przy ul. Łomżyńskiej 3, pok. 206.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z jej realizacji określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 193, poz. 1891 z dnia 29 października 2003 roku z późn. zm.).
Tryb ich rozpatrywania określa Uchwała Nr XV/114/2004 Rady Gminy Szczytno z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie przyjęcia zasad współpracy Gminy Szczytno z organizacjami pozarządowymi.

Podmioty uprawnione do składania ofert:
Nie nastawione na zysk organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie


Zakres zadania:
Działania prowadzące do uaktywnienia postaw i wzrostu świadomości w dziedzinie kultury sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji.
Oczekiwane rezultaty - uaktywnienie społeczności lokalnych, wzrost zainteresowania historią i perłami literatury polskiej. Odkrycie wartości dzieł jakie odziedziczyliśmy po wybitnych twórcach Polakach, uświadomienie powodów do dumy, wartości i radości obcowania z tymi dziełami.
Wzrost integracji społeczności lokalnej.

Kryteria oceny projektów:
1) Realizacja na terenie Gminy Szczytno i korzyść dla mieszkańców.
2) merytoryczna wartość projektu, jego zbieżność z hierarchią potrzeb i zadań GmiWójt Gminy Szczytno ogłasza konkurs
dla organizacji pozarządowych zainteresowanych realizacją swoich statutowych zadań na terenie Gminy Szczytno, dla jej mieszkańców
w obszarze:
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

Celem konkursu jest pozyskanie ofert i dokonanie wyboru najlepszych działań w tej dziedzinie na terenie Gminy Szczytno w celu ich wsparcia kwotą nie przekraczającą środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Szczytno na 2010 r.

Oferty o przyznanie dotacji dla organizacji pozarządowych w formie grantu - wg zasad określonych w Uchwale Rady Gminy Szczytno Nr XV/114/2004 - przyjmowane będą do godz. 15.00 dnia 10 kwietnia 2010 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy Szczytno
w Szczytnie przy ul. Łomżyńskiej 3, pok. 206.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z jej realizacji określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 193, poz. 1891 z dnia 29 października 2003 roku z późn. zm.).
Tryb ich rozpatrywania określa Uchwała Nr XV/114/2004 Rady Gminy Szczytno z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie przyjęcia zasad współpracy Gminy Szczytno z organizacjami pozarządowymi.

Podmioty uprawnione do składania ofert:
Nie nastawione na zysk organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie


Zakres zadania:
Działania prowadzące do uaktywnienia postaw i wzrostu świadomości w dziedzinie kultury sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji.
Oczekiwane rezultaty - uaktywnienie społeczności lokalnych, wzrost zainteresowania historią i perłami literatury polskiej. Odkrycie wartości dzieł jakie odziedziczyliśmy po wybitnych twórcach Polakach, uświadomienie powodów do dumy, wartości i radości obcowania z tymi dziełami.
Wzrost integracji społeczności lokalnej.

Kryteria oceny projektów:
1) Realizacja na terenie Gminy Szczytno i korzyść dla mieszkańców.
2) merytoryczna wartość projektu, jego zbieżność z hierarchią potrzeb i zadań GmiWójt Gminy Szczytno ogłasza konkurs
dla organizacji pozarządowych zainteresowanych realizacją swoich statutowych zadań na terenie Gminy Szczytno, dla jej mieszkańców
w obszarze:
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

Celem konkursu jest pozyskanie ofert i dokonanie wyboru najlepszych działań w tej dziedzinie na terenie Gminy Szczytno w celu ich wsparcia kwotą nie przekraczającą środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Szczytno na 2010 r.

Oferty o przyznanie dotacji dla organizacji pozarządowych w formie grantu - wg zasad określonych w Uchwale Rady Gminy Szczytno Nr XV/114/2004 - przyjmowane będą do godz. 15.00 dnia 10 kwietnia 2010 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy Szczytno
w Szczytnie przy ul. Łomżyńskiej 3, pok. 206.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z jej realizacji określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 193, poz. 1891 z dnia 29 października 2003 roku z późn. zm.).
Tryb ich rozpatrywania określa Uchwała Nr XV/114/2004 Rady Gminy Szczytno z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie przyjęcia zasad współpracy Gminy Szczytno z organizacjami pozarządowymi.

Podmioty uprawnione do składania ofert:
Nie nastawione na zysk organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie


Zakres zadania:
Działania prowadzące do uaktywnienia postaw i wzrostu świadomości w dziedzinie kultury sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji.
Oczekiwane rezultaty - uaktywnienie społeczności lokalnych, wzrost zainteresowania historią i perłami literatury polskiej. Odkrycie wartości dzieł jakie odziedziczyliśmy po wybitnych twórcach Polakach, uświadomienie powodów do dumy, wartości i radości obcowania z tymi dziełami.
Wzrost integracji społeczności lokalnej.

Kryteria oceny projektów:
1) Realizacja na terenie Gminy Szczytno i korzyść dla mieszkańców.
2) merytoryczna wartość projektu, jego zbieżność z hierarchią potrzeb i zadań Gmi

 Załączniki

Załącznik nr: 1
treść ogłoszenia [72,5 KB] , data ogłoszenia pliku: 2010-03-25

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Kamil Maliszewski
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Kamil Maliszewski
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Kamil Maliszewski
Data wytworzenia informacji 2010-03-11
Data udostępnienia informacji 2010-03-11