wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Szczytno - Bip Archiwalny

Szczegóły informacji:

Ogłoszenie konkursu "Nauka, edukacja oświata i wychowanie"

Data: 2011-01-27
Autor: Małgorzata Czeczka
Treść informacji / streszczenie:
WÓJT GMINY SZCZYTNO
działając w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r., z późn. zm.)
ogłasza otwarty konkurs ofert
dla organizacji pozarządowych zainteresowanych realizacją swoich statutowych zadań na terenie Gminy Szczytno, dla jej mieszkańców w obszarze:
"Nauki, edukacji, oświaty i wychowania".

I. Rodzaj zadania:
Działania organizacyjno-promocyjne aktywnego, zdrowego, wartościowego, tradycyjnego spędzania wolnego czasu.
Jako miejsce lokalizacji działań mogą służyć świetlice (i biblioteki), którymi dysponuje Gmina.
Oczekiwane rezultaty - nabycie umiejętności samodzielnego organizowania i aktywnego spędzania wolnego czasu, odkrycie hobby, wzrost integracji społeczności lokalnej.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2011 r. 10.000,00 zł.

III. Warunki i zasady przyznawania dotacji oraz składania ofert:
1. Podmioty uprawnione do składania ofert:
Nie nastawione na zysk organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie bądź przesłanie oferty zgodnej ze wzorem
określonym w Rozporządzeniu MPiPS z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz.25).

Oferta powinna zawierać w szczególności:
1)†szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
2)†termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
3)†kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
4)†informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
5)†informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wWÓJT GMINY SZCZYTNO
działając w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r., z późn. zm.)
ogłasza otwarty konkurs ofert
dla organizacji pozarządowych zainteresowanych realizacją swoich statutowych zadań na terenie Gminy Szczytno, dla jej mieszkańców w obszarze:
"Nauki, edukacji, oświaty i wychowania".

I. Rodzaj zadania:
Działania organizacyjno-promocyjne aktywnego, zdrowego, wartościowego, tradycyjnego spędzania wolnego czasu.
Jako miejsce lokalizacji działań mogą służyć świetlice (i biblioteki), którymi dysponuje Gmina.
Oczekiwane rezultaty - nabycie umiejętności samodzielnego organizowania i aktywnego spędzania wolnego czasu, odkrycie hobby, wzrost integracji społeczności lokalnej.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2011 r. 10.000,00 zł.

III. Warunki i zasady przyznawania dotacji oraz składania ofert:
1. Podmioty uprawnione do składania ofert:
Nie nastawione na zysk organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie bądź przesłanie oferty zgodnej ze wzorem
określonym w Rozporządzeniu MPiPS z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz.25).

Oferta powinna zawierać w szczególności:
1)†szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
2)†termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
3)†kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
4)†informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
5)†informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wWÓJT GMINY SZCZYTNO
działając w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r., z późn. zm.)
ogłasza otwarty konkurs ofert
dla organizacji pozarządowych zainteresowanych realizacją swoich statutowych zadań na terenie Gminy Szczytno, dla jej mieszkańców w obszarze:
"Nauki, edukacji, oświaty i wychowania".

I. Rodzaj zadania:
Działania organizacyjno-promocyjne aktywnego, zdrowego, wartościowego, tradycyjnego spędzania wolnego czasu.
Jako miejsce lokalizacji działań mogą służyć świetlice (i biblioteki), którymi dysponuje Gmina.
Oczekiwane rezultaty - nabycie umiejętności samodzielnego organizowania i aktywnego spędzania wolnego czasu, odkrycie hobby, wzrost integracji społeczności lokalnej.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2011 r. 10.000,00 zł.

III. Warunki i zasady przyznawania dotacji oraz składania ofert:
1. Podmioty uprawnione do składania ofert:
Nie nastawione na zysk organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie bądź przesłanie oferty zgodnej ze wzorem
określonym w Rozporządzeniu MPiPS z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz.25).

Oferta powinna zawierać w szczególności:
1)†szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
2)†termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
3)†kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
4)†informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
5)†informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wWÓJT GMINY SZCZYTNO
działając w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r., z późn. zm.)
ogłasza otwarty konkurs ofert
dla organizacji pozarządowych zainteresowanych realizacją swoich statutowych zadań na terenie Gminy Szczytno, dla jej mieszkańców w obszarze:
"Nauki, edukacji, oświaty i wychowania".

I. Rodzaj zadania:
Działania organizacyjno-promocyjne aktywnego, zdrowego, wartościowego, tradycyjnego spędzania wolnego czasu.
Jako miejsce lokalizacji działań mogą służyć świetlice (i biblioteki), którymi dysponuje Gmina.
Oczekiwane rezultaty - nabycie umiejętności samodzielnego organizowania i aktywnego spędzania wolnego czasu, odkrycie hobby, wzrost integracji społeczności lokalnej.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2011 r. 10.000,00 zł.

III. Warunki i zasady przyznawania dotacji oraz składania ofert:
1. Podmioty uprawnione do składania ofert:
Nie nastawione na zysk organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie bądź przesłanie oferty zgodnej ze wzorem
określonym w Rozporządzeniu MPiPS z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz.25).

Oferta powinna zawierać w szczególności:
1)†szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
2)†termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
3)†kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
4)†informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
5)†informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wWÓJT GMINY SZCZYTNO
działając w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r., z późn. zm.)
ogłasza otwarty konkurs ofert
dla organizacji pozarządowych zainteresowanych realizacją swoich statutowych zadań na terenie Gminy Szczytno, dla jej mieszkańców w obszarze:
"Nauki, edukacji, oświaty i wychowania".

I. Rodzaj zadania:
Działania organizacyjno-promocyjne aktywnego, zdrowego, wartościowego, tradycyjnego spędzania wolnego czasu.
Jako miejsce lokalizacji działań mogą służyć świetlice (i biblioteki), którymi dysponuje Gmina.
Oczekiwane rezultaty - nabycie umiejętności samodzielnego organizowania i aktywnego spędzania wolnego czasu, odkrycie hobby, wzrost integracji społeczności lokalnej.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2011 r. 10.000,00 zł.

III. Warunki i zasady przyznawania dotacji oraz składania ofert:
1. Podmioty uprawnione do składania ofert:
Nie nastawione na zysk organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie bądź przesłanie oferty zgodnej ze wzorem
określonym w Rozporządzeniu MPiPS z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz.25).

Oferta powinna zawierać w szczególności:
1)†szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
2)†termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
3)†kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
4)†informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
5)†informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających w

 Załączniki

Załącznik nr: 1
Załącznik nr: 2
Oferta Realizacji Zadania Publicznego [254,5 KB] , data ogłoszenia pliku: 2011-01-27
Załącznik nr: 3
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego [250,42 KB] , data ogłoszenia pliku: 2011-01-27

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Małgorzata Czeczka
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Małgorzata Czeczka
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Marcin Gołąb
Data wytworzenia informacji 2011-01-27
Data udostępnienia informacji 2011-01-27