wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Dni i godziny pracy jednostki:

Obiekt strażnicy -
poniedziałek - piątek
godz. 7:30 - 15:30
Budynek magazynowo - gospodarczy -

Godziny pracy komórek organizacyjnych jednostki

Komórka organizacyjna Dni i godziny pracy Dni i godziny załatwiania spraw w jednostce
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poniedziałek - piątek
godz. 7:30 - 15:30
wtorek
godz. 14:00 - 16:00
Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej poniedziałek - piątek
godz. 7:30 - 15:30
Sekcja ds. kontrolno - rozpoznawczych, w tym sprawy BHP poniedziałek - piątek
godz. 7:30 - 15:30
Sekcja ds. finansów poniedziałek - piątek
godz. 7:30 - 15:30
Sekcja ds. kwatermistrzowsko - technicznych poniedziałek - piątek
godz. 7:30 - 15:30
Sekcja ds. organizacyjno - kadrowych, w tym sprawy ochrony informacji niejawnych poniedziałek - piątek
godz. 7:30 - 15:30
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza system ciagły 24 godzinny
Wydział ds. operacyjno - szkoleniowych, w tym sprawy obronne poniedziałek - piątek
godz. 7:30 - 15:30