wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Kierownictwo jednostki i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Sylwester Teofil Baranowicz Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej (04)
Wojciech Jeleń Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej (01)
Krzysztof Kowalczyk Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej (02)
Marcin Pryczek Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej (03)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Sylwester Teofil Baranowicz Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej (04)
Monika Anna Biegańska Specjalista ds. finansów (12)
Jacek Rafał Blaźniak Kierownik Sekcji (09)
Wojciech Jeleń Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej (01)
Krzysztof Kowalczyk Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej (02)
Przemysław Kowalski Dyżurny Operacyjny Powiatu (15)
Cezary Wojciech Krysiak St. Specjalista (14)
Wojciech Edward Maciejewski Kierownik sekcji (13)
Marcin Pryczek Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej (03)
Adam Pstrokoński Naczelnik Wydziału (05)
Kamil Renosik Dyżurny Stanowiska Kierowania (17)
Marzena Helena Rośniak Główny ksiegowy (11)
Kamil Rudziejewski St. Specjalista (19)
Andrzej Starnawski p.o. Kierownik Sekcji (06)
Kinga Joanna Stasiak - Zochniak St. Specjalista ds. organizacji i archiwizacji (10)
Robert Susmęd p.o. Dyżurny Stanowiska Kierowania (18)
Jarosław Telążka St. Technik (07)
Dominik Stanisław Widera Technik (08)
Michał Wlazłowski St. Ratownik (20)
Krzysztof Jakub Woźniak Ratownik (21)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Sylwester Teofil Baranowicz Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej (04)Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza
Monika Anna Biegańska Specjalista ds. finansów (12)Sekcja ds. finansów
Jacek Rafał Blaźniak Kierownik Sekcji (09)Sekcja ds. organizacyjno - kadrowych, w tym sprawy ochrony informacji niejawnych
Wojciech Jeleń Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej (01)Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
Krzysztof Kowalczyk Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej (02)Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
Przemysław Kowalski Dyżurny Operacyjny Powiatu (15)Wydział ds. operacyjno - szkoleniowych, w tym sprawy obronne
Cezary Wojciech Krysiak St. Specjalista (14)Sekcja ds. kontrolno - rozpoznawczych, w tym sprawy BHP
Wojciech Edward Maciejewski Kierownik sekcji (13)Sekcja ds. kontrolno - rozpoznawczych, w tym sprawy BHP
Marcin Pryczek Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej (03)Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza
Adam Pstrokoński Naczelnik Wydziału (05)Wydział ds. operacyjno - szkoleniowych, w tym sprawy obronne
Kamil Renosik Dyżurny Stanowiska Kierowania (17)Wydział ds. operacyjno - szkoleniowych, w tym sprawy obronne
Marzena Helena Rośniak Główny ksiegowy (11)Sekcja ds. finansów
Kamil Rudziejewski St. Specjalista (19)Wydział ds. operacyjno - szkoleniowych, w tym sprawy obronne
Andrzej Starnawski p.o. Kierownik Sekcji (06)Sekcja ds. kwatermistrzowsko - technicznych
Kinga Joanna Stasiak - Zochniak St. Specjalista ds. organizacji i archiwizacji (10)Sekcja ds. organizacyjno - kadrowych, w tym sprawy ochrony informacji niejawnych
Robert Susmęd p.o. Dyżurny Stanowiska Kierowania (18)Wydział ds. operacyjno - szkoleniowych, w tym sprawy obronne
Jarosław Telążka St. Technik (07)Sekcja ds. kwatermistrzowsko - technicznych
Dominik Stanisław Widera Technik (08)Sekcja ds. kwatermistrzowsko - technicznych
Michał Wlazłowski St. Ratownik (20)Wydział ds. operacyjno - szkoleniowych, w tym sprawy obronne
Krzysztof Jakub Woźniak Ratownik (21)Wydział ds. operacyjno - szkoleniowych, w tym sprawy obronne
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
  
Brak danych