wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Garwoliński

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Przyłęku

Pełna nazwa jednostki: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Przyłęku
Nazwa skrócona: SOSW w Przyłęku
Grupa jednostek: Oświata i wychowanie, nauka i szkolnictwo wyższe
Podgrupa jednostek: Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Adres jednostki: 08-460 Sobolew, Przyłęk 25
Telefon: (25) 683-36-02
Faks: (25) 623-97-91
Liczba zatrudnionych: (brak danych)
Średnie wynagrodzenie: (brak danych)
Czy osoba prawna: NIE
Status prawny lub forma prawna: (brak danych)
Nazwa organu tworzącego: Rada Powiatu Garwolińskiego
Akt tworzący (numer, data, tytuł): Uchwała Nr IV/19/1998 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 29 grudnia 1998r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Garwolińskiego
Plik aktu:
Regulamin jednostki:
Status jednostki:
Kod terytorialny GUS: (brak danych)
NIP: 826-17-34-320
REGON: 712370289
Numer rachunku bankowego: (brak danych)
Adres strony internetowej: http://sosw25.com.pl
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-03

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Waldemar Kuszmierek
Od kiedy zatrudniony w urzędzie: 2014-09-01
Czy pracownik urzędu: TAK
Wiek: 57
Poziom wykształcenia: Wyższe
Kierunek wykształcenia: filologia polska
Adres e-mail:

Przedmiot działalności i kompetencje

Placówka obejmuje szkołę podstawową specjalną oraz internat dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz umiarkowanym i znacznym.

Informacje dodatkowe o działaności

Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej

Majątek którym dysponuje jednostka

Informacje o użytkownikach

Struktura własnościowa

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2005-03-24
Data udostępnienia informacji 2005-03-24