wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Garwoliński

Informacje o Uchwale numer: XL/233/2018

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Garwoliński
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Garwoliński
Numer: XL/233/2018
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2018-09-13
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Edukacja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Szkolnictwo ponadpodstawowe
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Szkolnictwo ponadpodstawowe
Data publikacji:
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Woj. Maz.
Uwagi: Uchwała w chodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Maz.
Uchwała Treść uchwały [818,01 KB], data ogłoszenia pliku: 2018-11-08

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Monika Krawczyk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Katarzyna Kucharska-Kondej
Data wytworzenia informacji 2018-10-01
Data udostępnienia informacji 2018-10-01