wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Garwoliński

Informacje o Uchwale numer: III/16/2018

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w Powiecie Garwolińskim w 2019 roku
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w Powiecie Garwolińskim w 2019 roku
Numer: III/16/2018
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2018-12-17
Data wejścia w życie: 2019-01-01
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Opłaty administracyjne i inne
Data publikacji: 2018-12-18
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r. poz. 12818
Uwagi: Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
Uchwała Treść uchwały [444,02 KB], data ogłoszenia pliku: 2018-12-18

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Monika Krawczyk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Katarzyna Kucharska-Kondej
Data wytworzenia informacji 2018-12-18
Data udostępnienia informacji 2018-12-18