wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Garwoliński

Informacje o Uchwale numer: IV/20/2018

Tytuł aktu prawnego - pełny: uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/218/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Garwolińskiego przez organy prowadzące, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania
Tytuł aktu prawnego - skrócony: uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/218/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Garwolińskiego przez organy prowadzące, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania
Numer: IV/20/2018
Status aktu: Uchwalony - oczekujący
Data podjęcia: 2018-12-28
Data wejścia w życie: 2019-01-31
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Różne rozliczenia, rezerwy ogólne i praywatyzacja
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Różne rozliczenia finansowe
Data publikacji: 2019-01-17
Miejsce publikacji: Dz. U. Woj. Maz. z 2019 poz. 935
Uwagi: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowum Woj. Maz.
Uchwała Treść uchwały [1,46 MB], data ogłoszenia pliku: 2019-01-03

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Monika Krawczyk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Katarzyna Kucharska-Kondej
Data wytworzenia informacji 2019-01-03
Data udostępnienia informacji 2019-01-03