wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Garwoliński

Informacje o Uchwale numer: XIV/74/2019

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie zmiany Programu współpracy Powiatu Garwolińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmiany Programu współpracy Powiatu Garwolińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Numer: XIV/74/2019
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2019-09-30
Data wejścia w życie: 2019-10-23
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Administracja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Współpraca z podmiotami krajowymi
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Data publikacji: 2019-10-09
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 11677
Uchwała Treść uchwały [228,14 KB], data ogłoszenia pliku: 2019-10-08

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Monika Krawczyk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Katarzyna Kucharska-Kondej
Data wytworzenia informacji 2019-10-08
Data udostępnienia informacji 2019-10-08