wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Garwoliński

Bank Dobrych Praktyk - szczegóły

Tytuł: Ułatwienie załatwiania spraw w Wydziale Budownictwa z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej
Rok wdrożenia: 2005
Jednostka wdrażająca: Starostwo Powiatu Garwolińskiego
Grupa zadań: Administracja
Podgrupy zadań: Załatwianie spraw w urzędach (procedury, wzory podan, decyzji...)
Osoba prowadząca sprawę: Anna Szeląg
E-mail:: wydz.budownictwa@garwolin-starostwo.pl
Telefon / Fax: (025) 68 43 544 wew. 30
Opis "Dobrej Praktyki"/Osiągnięcia:
Celem podjętych działań jest ułatwienie interesantom załtwiania spraw a tym samym usprawnienie pracy Wydziału Budownictwa.
W związku z tym wszystkie rodzaje spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, zostały opisane w postaci Kart Informacyjnych dostępnych w Biutetynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń (sprawy najczęściej załatwiane).
Dla ułatwienia interesantom załatwiania poszczególnych spraw do każdej z Kart został opracowany komplet wzorów wniosków.
Druki wniosków dostępnie są zarówno w internecie jak i w Wydziale Budownictwa.

Ponadto dla umożliwienia interesantom składania kompletnych podań a tym samym otrzymania odpowiedzi bez zbędnej zwłoki (oprócz spisu na wniosku niezbędnych załączników) opracowany został również wykaz instytucji z którymi (w zależności od rodzaju sprawy) niezbędne będzie uzgodnienie lub uzyskanie ich opinii.
W.w wykaz wraz z pełną nazwą instytucji, adresem, telefonem oraz adresem e-mail lub strony www oraz kompetencjami jest zamieszczony w internecie oraz został wywierzszony na tablicy informacyjnej.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2005-07-08
Data udostępnienia informacji 2005-07-08