wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Garwoliński

Zadania i kompetencje Przewodniczącego

Przewodniczący Rady Powiatu organizuje pracę Rady oraz prowadzi jej obrady, a w szczególności:
1) stoi na straży prawa i godności Rady,
2) przygotowuje plan pracy Rady,
3) ustala projekt porządku obrad Sesji Rady i termin posiedzenia,
4) organizuje współpracę między komisjami, koordynuje ich działania oraz może zalecać im rozpatrzenie niektórych spraw,
5) nadaje bieg inicjatywom uchwałodawczym i wnioskom skierowanym do Rady,
6) udziela Radnym niezbednej pomocy w wykonywaniu przez nich manadatu,
7) opracowuje projekt wydatków Rady do projektu budżetu powiatu,
8) wykonuje inne zadania przewidziane w Statucie Powiatu oraz innych przepisach prawa.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Monika Krawczyk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Katarzyna Kucharska-Kondej
Data wytworzenia informacji 2018-11-08
Data udostępnienia informacji 2018-11-08