wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Garwoliński

Komisje i ich przedmiot działania

Pełna nazwa komisji rady 
Symbol 
Typ komisji 
Komisja Statutowa Rady Powiatu Garwolińskiego (kadencja 2018-2023) doraźna
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Garwolińskiego (kadencja 2018-2023) stała
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Garwolińskiego (kadencja 2018-2023) stała
Komisja Budżetowo-Finansowa Rady Powiatu Garwolinskiego (kadencja 2018-2023) stała
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu Garwolińskiego (kadencja 2018-2023) stała
Komsja Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Garwolińskiego (kadencja 2018-2023) stała
Komisja Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Garwolińskiego (kadencja 2018-2023) stała
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Garwolińskiego (kadencja 2018-2023) stała
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Garwolińskiego (kadencja 2018-2023) stała    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji
Data udostępnienia informacji