wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Garwoliński

Informacje o planowanych sesjach Rady

Planowana data sesji 2019-03-27
Planowana godzina sesji 17.00
Planowane miejsce sesji Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego ul. Mazowiecka 26 (pokój 308, III piętro)

Planowany porządek obrad
<br />Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 marca 2019 r. o godz. 17.00 (tj. środa) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Garwolinie ul. Mazowiecka 26 (pokój 308, III piętro) odbędzie się VII Sesja Rady Powiatu Garwolińskiego.

Proponowany porządek obrad:


 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej za rok 2018.
 3. Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Garwolinie za rok 2018.
 4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Garwolinie za rok 2018.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Garwolinie za rok 2018.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Garwolińskiego za rok 2018.
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie za rok 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Garwoliński oraz podziału środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie, specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które przyznawane jest dofinansowanie w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Garwoliński na rok 2019 oraz przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Garwoliński.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na założenie i prowadzenie przez Miasto i Gminę Pilawa Liceum Ogólnokształcącego w Pilawie
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przekazania części obowiązków zarządcy odcinka drogi powiatowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2019.
 15. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Garwolińskiego między Sesjami.
 16. Sprawy różne.


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Monika Krawczyk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Katarzyna Kucharska-Kondej
Data wytworzenia informacji 2019-03-21
Data udostępnienia informacji 2019-03-21