wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Garwoliński

Informacje o planowanych sesjach Rady

Planowana data sesji 2020-12-17
Planowana godzina sesji 15.00
Planowane miejsce sesji zdalne posiedzenie

Planowany porządek obrad
<br />
 1.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2021-2034.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2021.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie reorganizacji Ośrodka Pomocy Dziecku „Zielone Izdebno” w Izdebnie Kolonii, utworzenia dwóch odrębnych placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz zapewnienia im wspólnej obsługi.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXI/123/2020 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Garwoliński oraz podziału środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w Powiecie Garwolińskim w 2021 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Garwolińskiego na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana HK z dnia 28 września 2020 r. na działalność Starosty Powiatu Garwolińskiego.
 9. Przedstawienie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Garwolińskiego za lata 2018 – 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Garwolińskiego do roku 2030”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2020 – 2032.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2020.
 13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Garwolińskiego między Sesjami.
 14. Sprawy różne.

 


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Katarzyna Kucharska-Kondej
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Katarzyna Kucharska-Kondej
Data wytworzenia informacji 2020-12-21
Data udostępnienia informacji 2020-12-21