wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Garwoliński

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Nazwa skrócona: PCPR
Symbol: PCPR
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Starostwo Powiatowe w Garwolinie (Nowy budynek)
Mazowiecka
Garwolin 08-400
Komórka nadrzędna merytorycznie: Starosta Powiatu Garwolińskiego
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Starosta Powiatu Garwolińskiego
Dni i godziny pracy:
pon.-pt. godz 8.00-16.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: codziennie w godzinach pracy urzędu

 Przedmiot działania i kompetencje:

Centrum realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej i zadania z zakresu administracji rządowej.
- organizowanie i zapewnienie usług o określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej.
- opracopwanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
- udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.
-organizowanie specjalistycznego poradnictwa.
- udzielanie schronienia , posiłku, niezbędnego ubrania, sprawienie pogrzebu osobom bezdomnnym przebywającym na terenie powiatu, które zerwały w sposób trwały związki z gminą, na terenie której miało miejsce zdarzenie powodujące bezdomność.
- prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej.
- zapewnienie szkolenia i doskonalenia kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.
- doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych.
- finansowanie powiatowych ośrodków wsparcia, z wyłączeniem ośrodków dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczajacych niektóre rodzaje placówek opiekuńczo - wychowawczych, zakładów dla nieletnich i rodzin zastępczych.
- organizowanie i zapewnienie funkcjonowania powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- przyznawanie oraz wypłacanie śwaidczeń przewidzianych ustawą osobom bezdomnym, przebywajacym na terenie powiatu, które zerwały w sposób trwały związki z gminą, na terenie której miało miejsce zdarzenie powodujące bezdomność.
- pokrywanie kosztów podstawowej opieki zdrowotnej osobom bezdomnym.
- przyznawanie specjalnego świadczenia pieniężnego dla osób opuszczających niektóre rodzaje placówek opiekuńczo - wychowawczych, zakładów dla nieletnich i rodzin zastępczych.
- organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci.
- pomoc uchodźcom.
- rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych zgodnie z orzeczeniem zespołu orzekającego o stopniCentrum realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej i zadania z zakresu administracji rządowej.
- organizowanie i zapewnienie usług o określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej.
- opracopwanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
- udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.
-organizowanie specjalistycznego poradnictwa.
- udzielanie schronienia , posiłku, niezbędnego ubrania, sprawienie pogrzebu osobom bezdomnnym przebywającym na terenie powiatu, które zerwały w sposób trwały związki z gminą, na terenie której miało miejsce zdarzenie powodujące bezdomność.
- prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej.
- zapewnienie szkolenia i doskonalenia kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.
- doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych.
- finansowanie powiatowych ośrodków wsparcia, z wyłączeniem ośrodków dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczajacych niektóre rodzaje placówek opiekuńczo - wychowawczych, zakładów dla nieletnich i rodzin zastępczych.
- organizowanie i zapewnienie funkcjonowania powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- przyznawanie oraz wypłacanie śwaidczeń przewidzianych ustawą osobom bezdomnym, przebywajacym na terenie powiatu, które zerwały w sposób trwały związki z gminą, na terenie której miało miejsce zdarzenie powodujące bezdomność.
- pokrywanie kosztów podstawowej opieki zdrowotnej osobom bezdomnym.
- przyznawanie specjalnego świadczenia pieniężnego dla osób opuszczających niektóre rodzaje placówek opiekuńczo - wychowawczych, zakładów dla nieletnich i rodzin zastępczych.
- organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci.
- pomoc uchodźcom.
- rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych zgodnie z orzeczeniem zespołu orzekającego o stopniCentrum realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej i zadania z zakresu administracji rządowej.
- organizowanie i zapewnienie usług o określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej.
- opracopwanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
- udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.
-organizowanie specjalistycznego poradnictwa.
- udzielanie schronienia , posiłku, niezbędnego ubrania, sprawienie pogrzebu osobom bezdomnnym przebywającym na terenie powiatu, które zerwały w sposób trwały związki z gminą, na terenie której miało miejsce zdarzenie powodujące bezdomność.
- prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej.
- zapewnienie szkolenia i doskonalenia kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.
- doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych.
- finansowanie powiatowych ośrodków wsparcia, z wyłączeniem ośrodków dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczajacych niektóre rodzaje placówek opiekuńczo - wychowawczych, zakładów dla nieletnich i rodzin zastępczych.
- organizowanie i zapewnienie funkcjonowania powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- przyznawanie oraz wypłacanie śwaidczeń przewidzianych ustawą osobom bezdomnym, przebywajacym na terenie powiatu, które zerwały w sposób trwały związki z gminą, na terenie której miało miejsce zdarzenie powodujące bezdomność.
- pokrywanie kosztów podstawowej opieki zdrowotnej osobom bezdomnym.
- przyznawanie specjalnego świadczenia pieniężnego dla osób opuszczających niektóre rodzaje placówek opiekuńczo - wychowawczych, zakładów dla nieletnich i rodzin zastępczych.
- organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci.
- pomoc uchodźcom.
- rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych zgodnie z orzeczeniem zespołu orzekającego o stopniCentrum realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej i zadania z zakresu administracji rządowej.
- organizowanie i zapewnienie usług o określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej.
- opracopwanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
- udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.
-organizowanie specjalistycznego poradnictwa.
- udzielanie schronienia , posiłku, niezbędnego ubrania, sprawienie pogrzebu osobom bezdomnnym przebywającym na terenie powiatu, które zerwały w sposób trwały związki z gminą, na terenie której miało miejsce zdarzenie powodujące bezdomność.
- prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej.
- zapewnienie szkolenia i doskonalenia kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.
- doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych.
- finansowanie powiatowych ośrodków wsparcia, z wyłączeniem ośrodków dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczajacych niektóre rodzaje placówek opiekuńczo - wychowawczych, zakładów dla nieletnich i rodzin zastępczych.
- organizowanie i zapewnienie funkcjonowania powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- przyznawanie oraz wypłacanie śwaidczeń przewidzianych ustawą osobom bezdomnym, przebywajacym na terenie powiatu, które zerwały w sposób trwały związki z gminą, na terenie której miało miejsce zdarzenie powodujące bezdomność.
- pokrywanie kosztów podstawowej opieki zdrowotnej osobom bezdomnym.
- przyznawanie specjalnego świadczenia pieniężnego dla osób opuszczających niektóre rodzaje placówek opiekuńczo - wychowawczych, zakładów dla nieletnich i rodzin zastępczych.
- organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci.
- pomoc uchodźcom.
- rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych zgodnie z orzeczeniem zespołu orzekającego o stopni

 Informacje dodatkowe:

Dyrektor - Janina Kula

 Kadra kierownicza:

 Stanowiska pracy:

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • Tablica ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Monika Krawczyk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Aneta Głowala
Data wytworzenia informacji 2004-05-19
Data udostępnienia informacji 2004-05-19