wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Garwoliński

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Audytor Wewnętrzny
Nazwa skrócona:
Symbol: AW
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Starostwo Powiatowe w Garwolinie (Nowy budynek)
Mazowiecka
Garwolin 08-400
Komórka nadrzędna merytorycznie: Skarbnik Powiatu Garwolińskiego
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Starosta Powiatu Garwolińskiego
Dni i godziny pracy:
Dni i godziny przyjmowania interesantów:

 Przedmiot działania i kompetencje:

Audytor Wewnętrzny realizuje zadania z zakresu audytu wewnętrznego, a w szczególności:
1) organizacji audytu w starostwie i w jednostkach organizacyjnych powiatu;
2) przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
3) prowadzenia rejestrów kontroli dokonywanych w ramach audytu oraz nadzoru w zakresie terminowej realizacji zaleceń pokontrolnych.

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Monika Krawczyk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Aneta Głowala
Data wytworzenia informacji 2018-05-29
Data udostępnienia informacji 2018-05-29