wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Garwoliński

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Nazwa skrócona:
Symbol: PRK
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Starostwo Powiatowe w Garwolinie (Nowy budynek)
Mazowiecka
Garwolin 08-400
Komórka nadrzędna merytorycznie: Starosta Powiatu Garwolińskiego
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Starosta Powiatu Garwolińskiego
Dni i godziny pracy: poniedziałek, wtorek od godz. 8.00 do 16.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: w godzinach urzędowania

 Przedmiot działania i kompetencje:

Powiatowy Rzecznik Konsumentów realizuje zadania z zakresu:
1) zapewnienia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej
w zakresie ochrony praw konsumentów;
2) składania wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego
w zakresie ochrony interesów konsumentów;
3) występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
4) współdziałania z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
5) wykonywania innych zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji
i konsumentów lub w przepisach odrębnych.

 Informacje dodatkowe:

 

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Monika Krawczyk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Aneta Głowala
Data wytworzenia informacji 2015-02-05
Data udostępnienia informacji 2015-02-05