wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Garwoliński

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Wydział Komunikacji
Nazwa skrócona:
Symbol: K
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Starostwo Powiatowe w Garwolinie (Nowy budynek)
Mazowiecka
Garwolin 08-400
Komórka nadrzędna merytorycznie: Starosta Powiatu Garwolińskiego
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Starosta Powiatu Garwolińskiego
Dni i godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 8.00 - 16.00 oprócz sobót i niedziel (tel. 25/684-28-50 lub centrala 25/ 684-30-10
Dni i godziny przyjmowania interesantów: od poniedziałku do piątku od 8.00 - 16.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

Wydział Komunikacji realizuje zadania z zakresu:

1) rejestracji i wyrejestrowywania pojazdów;

2) wydawania karty pojazdu dla pojazdu sprowadzonego z zagranicy i tam zarejestrowanego;

3) kierowania pojazdów na dodatkowe badania techniczne;

4) przyjmowania od policji oraz jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań technicznych pojazdów zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) oraz jego zwracania po ustaniu przyczyny zatrzymania;

5) wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, w tym międzynarodowych praw jazdy;

6) wydawania wtórników dokumentów stwierdzających uprawnienia;

7) przyjmowania praw jazdy zatrzymanych przez policję;

8) przyjmowania postanowień o zatrzymaniu praw jazdy wydanych przez organy do tego upoważnione;

9) wydawania decyzji o kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji do kierowania pojazdem;

10) wydawania decyzji o skierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem w przypadkach nasuwających zastrzeżenia, co do stanu zdrowia;

11) wydawania decyzji o zatrzymaniu, cofaniu i przywracaniu uprawnień do kierowania pojazdem;

12) organizowania i obsługi biurowej komisji egzaminacyjnej dla taksówkarzy;

13) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów – wpisywanie, skreślanie i cofanie;

14) nadzór nad Stacjami Kontroli Pojazdów;

15) wydawanie i cofanie imiennych uprawnień diagnostom;

16) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców – wpisywanie, skreślanie i cofanie;

17) prowadzenie ewidencji instruktorów – wydawanie legitymacji instruktorom;

18) nadzór nad szkoleniem kierowców prowadzonym przez przedsiębiorców;

19) wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką , rehabilitacją, edukacją osób niepełnosprawnych;

20) udzielania, odmowy udzielenia, zmiany lub cofania licencji w zakresie krajowego transportu drogowego oraz przenoszenia licencji;

21) wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych na obszarach wykraczających poza granice jednej gminy;

22) wydawania zaświadczeń oraz wypisów z zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie przez przedsiębiorcę, prowadzenie przewozów drogowych, jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej;

23) kontroli przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne z przepisami ustawy o transporcie drogowym i warunkami udzielonych licencji lub zezwoleń albo zaświadczeń;

24) analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób oraz uzgodnienia rozkładów jazdy z marszałkiem województwa dla linii przebiegających przez więcej niż jeden powiat;

25) wyznaczania jednostki do holowania, przemieszczania i usuwania pojazdów na koszt właściciela oraz wyznaczania w tym celu parkingów strzeżonych;

26) ustalenie prawa własności pojazdów porzuconych na drogach;

27) oraz inne zlecone przez osobę sprawującą bezpośredni nadzór nad pracą wydziału.

 Informacje dodatkowe:

Dyrektora Wydziału
Robert Ochnio

 

Paweł Budyta - Kierownik referatu rejestracji pojazdów

Justyna Kender-Ochnik - Kierownik referatu praw jazdy

Irena Mirowska - podinspektor
Hanna Kosyra - inspektor
Hanna Mroczek - inspektor
Mirosław Kajak - inspektor
Monika Owczarczyk - inspektor
Erwin Wiśniewski - inspektor
Krzysztof Paprota - inspektor
Monika Talaga - podinspektor
Zbigniew Węgrzynek - inspektor
Piotr Ochnik - podinspektor
Kinga Łączyńska - referent
Marzena Andrzejewska - inspektor
Monika Książek - inspektor

Katarzyna Ornat- inspektor

Paulina Trojanek - inspektor

Marta Starzyńska - inspektor

Marek Stoń - podinspektor

 

 Kadra kierownicza:

Dyrektor Wydziału Komunikacji

Kierownik Referatu Praw Jazdy

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • Tablica ogłoszeń Wydziału Komunikacji

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Monika Krawczyk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Aneta Głowala
Data wytworzenia informacji 2004-05-19
Data udostępnienia informacji 2004-05-19