wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Garwoliński

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Zespół Radców Prawnych
Nazwa skrócona:
Symbol: RP
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Starostwo Powiatowe w Garwolinie (Nowy budynek)
Mazowiecka
Garwolin 08-400
Komórka nadrzędna merytorycznie: Starosta Powiatu Garwolińskiego
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Starosta Powiatu Garwolińskiego
Dni i godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

 Zespół Radców Prawnych realizuje zadania z zakresu:

1) wydawania opinii prawnych dotyczących w szczególności:

a) aktów prawnych o charakterze ogólnym,

b) zawieranych umów,

c) spraw z zakresu prawa pracy,

d) zgłoszonych roszczeń majątkowych,

e) spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi,

f) umarzania wierzytelności,

g) zawiadamiania organu powołanego do ścigania przestępstw o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;

2) udzielania komórkom organizacyjnym starostwa i jednostkom organizacyjnym powiatu opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;

3) uczestniczenia w prowadzonych rokowaniach, których celem jest nawiązywanie, zmiana lub rozwiązywanie stosunku prawnego, a w szczególności umów;

4) nadzoru prawnego nad egzekucją należności starostwa;

5) występowania w charakterze pełnomocnika starosty w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi;

6) opiniowania pod względem prawnym projektów uchwał rady i zarządu.

 Informacje dodatkowe:

radca prawny- Marek Wójcicki

radca prawny - Anna Świetlicka

 

 Kadra kierownicza:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Monika Krawczyk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Aneta Głowala
Data wytworzenia informacji 2015-08-31
Data udostępnienia informacji 2015-08-31