wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Garwoliński

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Sekretarz Powiatu Garwolińskiego
Nazwa skrócona: Sekretarz
Symbol: Sekretarz
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Starostwo Powiatowe w Garwolinie (Nowy budynek)
Mazowiecka
Garwolin 08-400
Komórka nadrzędna merytorycznie: Starosta Powiatu Garwolińskiego
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Starosta Powiatu Garwolińskiego
Dni i godziny pracy: od poniedziałku do piątku od godz.8.00-16.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: od poniedziałku do piątku od godz.8.00-16.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

1. Czuwanie nad tokiem i terminowością zadań wykonywanych w Starostwie.
2. Koordynowanie prac związanych z opracowaniem projektów aktów regulujących struktury i zasady działania Starostwa i jego komórek wewnętrznych.
3. Nadzorowanie toku przygotowywania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu.
4. Koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawionych przez Zarząd.
5. Zapewnienie warunków materialno-techniczncych dla działalności Starostwa.
6. Nadzorowanie procesu komputeryzacji, zakupów środków trwałych, remontów oraz gospodarki powierzchnią użytkową budynków wchodzących w skłąd siedziby Starostwa.
7. Bezpośrednie nadzorowanie pracy Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego.
8. Wspołdziałanie z mediami.
9. Rozpatrywanie sporów kompetencyjnych między wydziałami.
10. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Sekretarz Powiatu Garwolińskiego

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Monika Krawczyk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Aneta Głowala
Data wytworzenia informacji 2003-08-21
Data udostępnienia informacji 2003-08-21