wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Garwoliński

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Skarbnik Powiatu Garwolińskiego
Nazwa skrócona: Skarbnik
Symbol: Skarbnik
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Starostwo Powiatowe w Garwolinie (Nowy budynek)
Mazowiecka
Garwolin 08-400
Komórka nadrzędna merytorycznie: Starosta Powiatu Garwolińskiego
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Starosta Powiatu Garwolińskiego
Dni i godziny pracy: od poniedziałku do piątku od godz.8.00-16.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: od poniedziałku do piątku od godz.8.00-16.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

 Do zadań skarbnika należy:

1) wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie obsługi księgowej budżetu powiatu;

2) przygotowywanie projektu budżetu powiatu;

3) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu powiatu;

4) kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych;

5) kontrola sprawozdawczości budżetowej;

6) przygotowywanie okresowych analiz, ocen i bieżącej informacji o sytuacji finansowej powiatu;

7) opiniowanie projektów decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu;

8) organizacja obiegu dokumentów finansowych starostwa;

9) nadzór nad działalnością Wydziału Finansowego;

10) kontrola obsługi księgowo-kasowej starostwa;

11) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla skarbnika.

 Informacje dodatkowe:

Skarbnik Powiatu
Agnieszka Braun

 Kadra kierownicza:

Skarbnik Powiatu Garwolińskiego

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Monika Krawczyk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Aneta Głowala
Data wytworzenia informacji 2015-02-05
Data udostępnienia informacji 2015-02-05