wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Garwoliński

Kierownictwo urzędu i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Elżbieta Adamiak Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (Kierownik)
Piotr Barej Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (Dyrektor)
Tadeusz Czamara Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spr. Społe. i Obywatelskich (Dyrektor)
Agnieszka Gromół Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Dyrektor)
Justyna Anna Kender-Ochnik Kierownik Referatu Praw Jazdy (Kierownik )
Bartłomiej Kozyra Sekretarz Powiatu Garwolińskiego (Sekretarz)
Diana Kwiatkowska Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego (Dyrektor)
Robert Ochnio Dyrektor Wydziału Komunikacji (Dyrektor )
Anna Jolanta Szeląg Dyrektor Wydziału Budownictwa (Dyrektor)
Dariusz Tarczyński Dyrektor Wydziału Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego (Dyrektor)
Weronika Teperek-Duchna Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu (Dyrektor)
Mirosław Marek Walicki Starosta Powiatu Garwolińskiego (Starosta )
Jolanta Zawadka Skarbnik Powiatu Garwolińskiego (Skarbnik )
Marek Ziędalski Wicestarosta Powiatu Garwolińskiego (Wicestarosta )
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Elżbieta Adamiak Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (Kierownik)
Marzena Andrzejewska ds. wydawania licencji i zaświadczeń (inspektor)
Anna Arczyńska pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych (pracownik I stopnia)
Elżbieta Bajdor wieloosobowe ds. prowadzenia kancelarii (inspektor)
Dominika Baran ds. geodezyjnych i Narady Koordynacyjnej (pomoc administracyjna)
Damian Baran Powiatowy Rzecznik Konsumentów (Rzecznik Konsumentów)
Piotr Barej Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (Dyrektor)
Adam Barwicki ds. ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gruntów 2 (podinspektor)
Adam Bela specjalista ds kontroli (specjalista)
Katarzyna Błachnio sekretariat Starosty/Wicestarosty (inspektor/podinspektor/pomoc administracyjna )
Hanna Błażejczyk ds. uzgadniania - usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, uzgodnienia dokumentacji z Zespołem Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej (inspektor)
Luiza Bogucka Inspektor Ochrony Danych (inspektor IDO)
Luiza Bogucka Pełnomocnik ds informacji niejawnych (pełnomocnik)
Paweł Budyta Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdów (Kierownik)
Maria Całka ds. planowania i przygotowania inwestycji (inspektor)
Iwona Celej ds. ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gruntów 2 (podinspektor)
Justyna Cichecka wieloosobowe ds. edukacji (inspektor)
Magdalena Ciołek ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udostępnianie materiałów geodezyjnych (inspektor)
Andrzej Cmiel wieloosobowe ds. architektoniczno-budowlanych (inspektor)
Tadeusz Czamara Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spr. Społe. i Obywatelskich (Dyrektor)
Aneta Długosz wieloosobowe ds. architektoniczno-budowlanych (inspektor)
Mariola Domarecka ds. ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gruntów 1 (inspektor)
Urszula Febert ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udostępnianie materiałów geodezyjnych (inspektor)
Zenon Gałązka ds. gospodarki nieruchomościami (inspektor )
Katarzyna Gładysz obsługa sekretariatu Sekretarz/Skarbnik (inspektor)
Strona 1 z 5 (110 pracowników)Poprzednia[1]2345Następna
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Elżbieta Adamiak Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (Kierownik)Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Marzena Andrzejewska ds. wydawania licencji i zaświadczeń (inspektor)Wydział Komunikacji
Anna Arczyńska pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych (pracownik I stopnia)Sekretarz Powiatu Garwolińskiego
Elżbieta Bajdor wieloosobowe ds. prowadzenia kancelarii (inspektor)Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Dominika Baran ds. geodezyjnych i Narady Koordynacyjnej (pomoc administracyjna)Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Damian Baran Powiatowy Rzecznik Konsumentów (Rzecznik Konsumentów)Starosta Powiatu Garwolińskiego
Piotr Barej Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (Dyrektor)Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Adam Barwicki ds. ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gruntów 2 (podinspektor)Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Adam Bela specjalista ds kontroli (specjalista)Audytor Wewnętrzny
Katarzyna Błachnio sekretariat Starosty/Wicestarosty (inspektor/podinspektor/pomoc administracyjna )Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Hanna Błażejczyk ds. uzgadniania - usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, uzgodnienia dokumentacji z Zespołem Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej (inspektor)Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Luiza Bogucka Inspektor Ochrony Danych (inspektor IDO)Inspektor Ochrony Danych
Luiza Bogucka Pełnomocnik ds informacji niejawnych (pełnomocnik)Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Paweł Budyta Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdów (Kierownik)Wydział Komunikacji
Maria Całka ds. planowania i przygotowania inwestycji (inspektor)Wydział Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego
Iwona Celej ds. ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gruntów 2 (podinspektor)Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Justyna Cichecka wieloosobowe ds. edukacji (inspektor)Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Magdalena Ciołek ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udostępnianie materiałów geodezyjnych (inspektor)Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Andrzej Cmiel wieloosobowe ds. architektoniczno-budowlanych (inspektor)Wydział Budownictwa
Tadeusz Czamara Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spr. Społe. i Obywatelskich (Dyrektor)Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności Spr. Społ. i Obywatelskich
Aneta Długosz wieloosobowe ds. architektoniczno-budowlanych (inspektor)Wydział Budownictwa
Mariola Domarecka ds. ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gruntów 1 (inspektor)Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Urszula Febert ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udostępnianie materiałów geodezyjnych (inspektor)Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Zenon Gałązka ds. gospodarki nieruchomościami (inspektor )Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Katarzyna Gładysz obsługa sekretariatu Sekretarz/Skarbnik (inspektor)Wydział Finansowy
Strona 1 z 5 (110 pracowników)Poprzednia[1]2345Następna
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2021
 [Zwiń]Kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych
   Justyna Adamiec (Kierownik )   2021-01-11
[Rozwiń]2020
[Rozwiń]2019
[Rozwiń]2018
[Rozwiń]2017
[Rozwiń]2016
[Rozwiń]2015