wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Garwoliński

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2019-08-192035-01-01informacja o braku sprzeciwu wobez zgłoszenia budowy sieci gazowej do 0,5MPa w m. Przyłęk i Kownacica
2019-08-142019-08-28ObwieszczeniePaństwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i wprowadzanie wód do ziemi w m. Niesadna gm. Pilawa
2019-08-132022-08-13Informacja o braku wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy gazociągu wraz z przyłaczem gazowym w Garwolinie przy ul. Rataja
2019-08-122019-08-22Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Garwolinie
2019-08-092019-10-11Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 8/3 w Otwocku)!
2019-08-082020-08-08Informacja o braku wniesienia sprzeciwo do zgłoszenia budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 1307, 1664/1, 1664/2 1654/3 w miejsowściPodebłocie gm. Trojanów
2019-08-082019-09-26Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 32/7 w Żabiance)!
2019-08-072035-08-07informacja o wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w m. Sobolew
2019-08-072019-08-21Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w m. Górki gm. Garwolin
2019-08-062021-08-06Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Strona 1 of 42 (413 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567404142Następna