wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Garwoliński

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2019-04-232021-04-23Informacja o braku wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego
2019-04-232019-05-16Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 10, położonej w obrębie ewidencyjnym Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy Wilga, gminy Wilga z działkami nr 11, 2587/3 i 2597, położonymi w tej samej miejscowości. Dla działki nr 11 nie jest znany adres właściciela.
2019-04-232019-05-16Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 1716, położonej w obrębie ewidencyjnym miasto Łaskarzew z działkami nr 1715, 3005 i 1728/5, położonymi w tej samej miejscowości. Dla działki nr 1715 nie jest znany adres właściciela.
2019-04-122019-05-17Decyzja Starosty Powiatu Garwolińskiego o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej obrębu ewidencyjnego Budy Uśniackie, gminy Garwolin oraz wykazów obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujacych im udziałów we wspólnocie wraz z wykazem stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.
2019-04-102019-05-17Decyzja Starosty Powiatu Garwolińskiego o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej obrębu ewidencyjnego Celejów, gminy Wilga oraz wykazów obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujacych im udziałów we wspólnocie wraz z wykazem stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.
2019-04-102021-04-11Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego
2019-04-092019-04-23Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w m. Reducin Gm. Górzno
2019-04-082020-04-03Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Rębków, gminy Garwolin oraz o trybie postępowania związanego z tą modernizacją.
2019-04-082019-05-07Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 198, położonej w obrębie ewidencyjnym Wola Władysławowska, gminy Garwolin z działkami nr 185, 189 i 193, położonymi w tej samej wsi, dla których nie jest znane miejsce zamieszkania współwłaścicieli bądź władajacych.
2019-04-052021-04-05Informacja o braku zgłoszenia sprzeciwu do zgłoszenia w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Łaskarzewie
Strona 1 of 29 (289 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567272829Następna