wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Garwoliński

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
15/2019 2019-04-17 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy inspektora Wydziału Finansowego w Starostwie Powiatowym w Garwolinie NIE Uchwalony obowiązujący
14/2019 2019-04-17 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościmi w Starostwie Powiatowym w Garwolinie NIE Uchwalony obowiązujący
13/2019 2019-04-16 w sprawie powołania zepsołu stałego ds. opracowania raportu o stanie powiatu garwolińskiego NIE Uchwalony obowiązujący
12/2019 2019-03-26 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych NIE Uchwalony obowiązujący
11/2019 2019-03-22 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Garwolinie z obowiązkiem odpracowania NIE Uchwalony obowiązujący
38/2019 2019-03-12 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Garwolińskiego w roku 2019 TAK Uchwalony obowiązujący
37/2019 2019-03-12 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Ośrodku Pomocy Dziecku Zielone Izdebno w 2019 roku TAK Uchwalony obowiązujący
8/2019 2019-02-28 w sprawie powołania Zespołu do opracowania rozwiązań w zakresie wsparcia dla osób z niepełnosprawnością w Powiecie Garwolińskim NIE Uchwalony obowiązujący
7/2019 2019-02-19 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy inspektora Wydziału Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego w Starostwie Powiatowym w Garwolinie NIE Uchwalony obowiązujący
6/2019 2019-02-19 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy Sekretarza Powiatu w Starostwie Powiatowym w Garwolinie NIE Uchwalony obowiązujący
5/2019 2019-02-13 w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie postanowienia sądu o przepadku NIE Uchwalony obowiązujący
4/2019 2019-02-13 w sprawie Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Starostwie Powiatowym w Garwolinie NIE Uchwalony obowiązujący
3/2019 2019-02-12 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIE Uchwalony obowiązujący
2/2019 2019-01-18 w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie postanowienia sądu o przepadku NIE Uchwalony obowiązujący
1/2019 2019-01-15 w sprawie powołania Komisji kwalifikującej do sprzedaży lub zniszczenia ruchomości Powiatu Garwolińskiego nabyte w drodze orzeczeń sądowych o ich przepadku NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia