wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Garwoliński

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
25/2019 2019-05-30 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu garwolińskiego NIE Uchwalony obowiązujący
24/2019 2019-05-29 w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie powiatu garwolińskiego NIE Uchwalony obowiązujący
23/2019 2019-05-28 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służacym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Garwolinie NIE Uchwalony obowiązujący
22/2019 2019-05-28 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Garwolinie NIE Uchwalony obowiązujący
21/2019 2019-05-27 w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie Powiatu Garwolińskiego NIE Uchwalony obowiązujący
20/2019 2019-05-24 w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Powiatu Garwolińskiego NIE Uchwalony obowiązujący
19/2019 2019-05-24 w sprawie ustalenia oprócz soboty innego dnia wolnego od pracy przy równoczesnym zarzązdeniu pracy w trzecią sobotę każdego miesiąca w okresie od 1 czerwca 2019r. do 31 sierpnia 2019r. dla pracowników Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Garwolinie NIE Uchwalony obowiązujący
17/2019 2019-05-20 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Garwolinie NIE Uchwalony obowiązujący
16/2019 2019-05-07 w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie postanowienia sądu o przepadku NIE Uchwalony obowiązujący
15/2019 2019-04-17 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy inspektora Wydziału Finansowego w Starostwie Powiatowym w Garwolinie NIE Uchwalony obowiązujący
14/2019 2019-04-17 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościmi w Starostwie Powiatowym w Garwolinie NIE Uchwalony obowiązujący
13/2019 2019-04-16 w sprawie powołania zepsołu stałego ds. opracowania raportu o stanie powiatu garwolińskiego NIE Uchwalony obowiązujący
12/2019 2019-03-26 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych NIE Uchwalony obowiązujący
11/2019 2019-03-22 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Garwolinie z obowiązkiem odpracowania NIE Uchwalony obowiązujący
38/2019 2019-03-12 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Garwolińskiego w roku 2019 TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia