wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Garwoliński

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Zespół Radców Prawnych
Symbol stanowiska: radca prawny
Nazwa stanowiska: ds. opinii i porad prawnych oraz nadzoru prawnego

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

Zespół Radców Prawnych realizuje zadania z zakresu:
1) wydawania opinii prawnych dotyczących w szczególności:
a) aktów prawnych o charakterze ogólnym,
b) zawieranych umów,
c) spraw z zakresu prawa pracy,
d) zgłoszonych roszczeń majątkowych,
e) spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi,
f) umarzania wierzytelności,
g) zawiadamiania organu powołanego do ścigania przestępstw o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
2) udzielania komórkom organizacyjnym i jednostkom organizacyjnym powiatu opinii
i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;
3) uczestniczenia w prowadzonych rokowaniach, których celem jest nawiązywanie, zmiana lub rozwiązywanie stosunku prawnego, a w szczególności umów;
4) nadzoru prawnego nad egzekucją należności starostwa;
5) występowania w charakterze pełnomocnika starosty w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi;
6) opiniowania pod względem prawnym projektów uchwał rady i zarządu.

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Monika Krawczyk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Aneta Głowala
Data wytworzenia informacji 2007-07-25
Data udostępnienia informacji 2007-07-25