wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: MIASTO I GMINA ŁOSICE

Szczegóły informacji:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Łosice w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej - wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2017

Data: 2017-02-02
Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Łosice
Treść informacji / streszczenie:

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie  kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie  Miasta i Gminy Łosice w roku 2017.

Zarządzenie, ogłoszenie i formularz w załączniku.

 


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP MAŁGORZATA WOJCIESZUK
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji MARIUSZ KUCEWICZ
Data wytworzenia informacji 2017-02-02
Data udostępnienia informacji 2017-02-02