wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: MIASTO I GMINA ŁOSICE

Szczegóły informacji:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2017

Data: 2017-02-02
Autor: Burmistrz Miastaa i Gminy Łosice
Treść informacji / streszczenie:

Burmisrtrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie  współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2017.

 Podmioty ubiegające się o dotacje składają ofertę wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadania (Dz.U.z 2016r..poz 1300 ) do dnia 24 lutego  2017 r. do godz.15.30.

Szczegóły w załącznikach.


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP MAŁGORZATA WOJCIESZUK
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji MARIUSZ KUCEWICZ
Data wytworzenia informacji 2017-02-02
Data udostępnienia informacji 2017-02-02