wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto i Gmina Łosice

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XLIII/305/18 2018-02-05 zmieniająca uchwałę Nr XXX/217/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Łosice TAK Uchwalony obowiązujący
XLIII/304/18 2018-02-05 zmieniająca uchwałę Nr XXVII/165/09 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice TAK Uchwalony obowiązujący
XLIII/303/18 2018-02-05 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice TAK Uchwalony obowiązujący
XLIII/302/18 2018-02-05 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Łosice, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania, zakresu danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji TAK Uchwalony obowiązujący
XLI/284/17 2017-11-24 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2018 oraz zwolnień w tym podatku TAK Uchwalony obowiązujący
XLI/283/17 2017-11-24 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku TAK Uchwalony obowiązujący
XLI/282/17 2017-11-24 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2018 na obszarze Miasta i Gminy Łosice TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIX/278/17 2017-09-26 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/89/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łosice TAK Uchwalony oczekujący
XXXVIII/267/17 2017-08-28 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/89/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łosice TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVIII/266/17 2017-08-28 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/90/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Łosice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVIII/264/17 2017-08-28 w sprawie wprowadzenia Regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVI/260/17 2017-06-28 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Partycypacyjnego 2018 w Mieście i Gminie Łosice TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVII/258/17 2017-06-28 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/229/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice do nowego ustroju szkolnego TAK Uchwalony obowiązujący
XXXII/222/17 2017-02-16 w sprawie uchwalenia statutu Miasta i Gminy Łosice TAK Uchwalony obowiązujący
XXXI/220/17 2017-01-19 w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Łosice TAK Uchwalony oczekujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia