wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto i Gmina Łosice

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XLI/284/17 2017-11-24 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2018 oraz zwolnień w tym podatku TAK Uchwalony obowiązujący
XLI/283/17 2017-11-24 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku TAK Uchwalony obowiązujący
XLI/282/17 2017-11-24 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2018 na obszarze Miasta i Gminy Łosice TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIX/278/17 2017-09-26 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/89/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łosice TAK Uchwalony oczekujący
XXXVIII/267/17 2017-08-28 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/89/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łosice TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVIII/266/17 2017-08-28 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/90/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Łosice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVIII/264/17 2017-08-28 w sprawie wprowadzenia Regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVI/260/17 2017-06-28 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Partycypacyjnego 2018 w Mieście i Gminie Łosice TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVII/258/17 2017-06-28 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/229/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice do nowego ustroju szkolnego TAK Uchwalony obowiązujący
XXXII/222/17 2017-02-16 w sprawie uchwalenia statutu Miasta i Gminy Łosice TAK Uchwalony oczekujący
XXXI/220/17 2017-01-19 w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Łosice TAK Uchwalony oczekujący
XXIX/201/16 2016-11-24 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łosice dla działek położonych w Łosicach przy ul. Siedleckiej TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/197/16 2016-11-24 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/49/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/196/16 2016-11-24 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2017 oraz zwolnień w tym podatku TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/195/16 2016-11-24 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia