wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Zadania i kompetencje Przewodniczącego

Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady, a w szczególności:
- zwołuje sesje Rady,
- przewodniczy obradom,
- kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
- zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
- podpisuje uchwały Rady,
- czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Sławomira Orzepińska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Sławomira Orzepińska
Data wytworzenia informacji 2018-11-19
Data udostępnienia informacji 2018-11-19