wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Informacje o planowanych sesjach Rady

Planowana data sesji 2019-06-26
Planowana godzina sesji 10,00
Planowane miejsce sesji sala konferencyjna Urzędu Gminy w Buczku

Planowany porządek obrad
<br /> 

Porządek obrad:


 1. Otwarcie VI Sesji Rady Gminy Buczek i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z V Sesji.
 3. Wnioski i interpelacje.
 4. Sprawy różne.
 5. Informacja Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu targowiska stałego "Mój Rynek" w Buczku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Buczek do Związku Wzajemności Członkowskiej jednostek samorządu terytorialnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek przez Gminę Buczek.
 9. Debata nad raportem o stanie Gminy Buczek za rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy za rok 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Buczek za rok 2018.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Buczek za 2018 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczek na lata 2019 - 2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Budżetu Gminy Buczek na rok 2019.

 

 


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Sławomira Orzepińska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Sławomira Orzepińska
Data wytworzenia informacji 2019-06-19
Data udostępnienia informacji 2019-06-19