wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Informacje o planowanych sesjach Rady

Planowana data sesji 2019-08-06
Planowana godzina sesji 14,00
Planowane miejsce sesji sala konferencyjna Urzędu Gminy

Planowany porządek obrad
<br /> 


 1. Otwarcie VII Sesji Rady Gminy Buczek i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z VI Sesji.
 3. Wnioski i interpelacje.
 4. Sprawy różne.
 5. Informacja Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VI/60/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczek na lata 2019 - 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Budżetu Gminy Buczek na rok 2019.
 9. Przedłożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Buczek, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych za I półrocze 2019 roku.

 

 


Planowana data sesji 2019-06-26
Planowana godzina sesji 10,00
Planowane miejsce sesji sala konferencyjna Urzędu Gminy w Buczku

Planowany porządek obrad
<br /> 

Porządek obrad:


 1. Otwarcie VI Sesji Rady Gminy Buczek i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z V Sesji.
 3. Wnioski i interpelacje.
 4. Sprawy różne.
 5. Informacja Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu targowiska stałego "Mój Rynek" w Buczku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Buczek do Związku Wzajemności Członkowskiej jednostek samorządu terytorialnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek przez Gminę Buczek.
 9. Debata nad raportem o stanie Gminy Buczek za rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy za rok 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Buczek za rok 2018.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Buczek za 2018 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczek na lata 2019 - 2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Budżetu Gminy Buczek na rok 2019.

 

 


Projekty uchwał

Numer uchwały Tytuł uchwały
VII/.../2019 Uchwała VII/.../2019 Rady Gminy Buczek z dnia 6 sierpnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2019
VII/.../2019 Uchwała VII/.../2019 Rady Gminy Buczek z dnia 6 sierpnia 2019r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/60/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2019.
VII/.../2019 uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczek na lata 2019-2023
VI/.../2019 Uchwała Rady Gminy Buczek z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu targowiska stałego"Mój Rynek" w Buczku
VI/.../2019 Uchwała Rady Gminy Buczek z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Buczek do Związku Wzajemności Członkowskiej jednostek samorządu terytorialnego
VI/.../2019 Uchwała Rady Gminy Buczek z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla wójta Gminy Buczek
VI/.../2019 Uchwała VI/.../2019 Rady Gminy Buczek z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Buczek za 2018 rok
VI/.../2019 Uchwała VI/.../2019 Rady Gminy Buczek z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Buczek za 2018 rok
VI/.../2019 Uchwała VI/.../2019 Rady Gminy Buczek z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2019
VI/.../2019 w sprawie zmiany WPF Gminy Buczek na lata 2019-2023
VI/53/2019 Uchwała VI/53/2019 Rady Gminy Buczek z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu targowiska stałego"Mój Rynek" w Buczku
VI/54/2019 Uchwała VI/54/2019 Rady Gminy Buczek z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Buczek do Związku Wzajemności Członkowskiej jednostek samorządu terytorialnego działającego przy Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajmenych TUW
VI/55/2019 Uchwała VI/55/2019 Rady Gminy Buczek z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek przez Gminę Buczek
VI/56/2019 Uchwała VI/56/2019 Rady Gminy Buczek z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Buczek
VI/57/2019 Uchwała VI/57/2019 Rady Gminy Buczek z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Buczek za 2018 rok
VI/58/2019 Uchwała VI/58/2019 Rady Gminy Buczek z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Buczek za 2018 rok
VI/59/2019 w sprawie zmiany WPF Gminy Buczek na lata 2019-2023
VI/60/2019 Uchwała VI/60/2019 Rady Gminy Buczek z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2019

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Sławomira Orzepińska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Sławomira Orzepińska
Data wytworzenia informacji 2019-07-31
Data udostępnienia informacji 2019-07-31