wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Nabór kandydatów do pracy w urzędzie
Wyniki naboru - (Archiwum)

Data: Tytuł: Autor:
2022-05-06 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki wodno-ściekowej Wójta Gminy Buczek
2021-02-19 Wynik naboru Zastępca Wójta Gminy Buczek
2020-07-21 Wynik naboru Wójt Gminy Buczek
2019-12-19 Wynik naboru na stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej i odpadów Wójt Gminy Buczek
2019-08-27 Wynik naboru na stanowisko ds. budżetu i finansów
2019-08-12 Wynik konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczku Wójt Gminy Buczek
2019-03-25 Wyniki naboru Wójt Gminy
2019-03-06 Wyniki naboru Wojt Gminy
2018-10-23 Informacja Wójt Gminy
2018-07-23 Wynik naboru na wolne stanpowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i architektury Wójt Gminy Buczek
2018-02-12 Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Wójt Gminy
2017-07-26 Wyniki naboru na pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego Przewodnicząca Komisji Kwalifikacyjnej
2017-07-26 Wyniki naboru na pomoc techniczną Przewodnicząca Komisji Kwalifikacyjnej
2014-03-05 Wniki naboru na stanowisko ds. planowania przestrzennego i architektury Wójt Gminy Buczek
2013-02-12 Wyniki naboru Wójt Gminy Buczek
2012-10-10 Wyniki naboru Wójt Gminy Buczek
2009-03-16 Wyniki naboru Wójt Gminy Buczek
2008-12-30 Wyniki naboru Bronisław Węglewski
2007-05-16 Wyniki naboru Bronisław Węglewski Wójt Gminy Buczek