wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
101/2019 2019-09-30 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Buczku na rok 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
100/2019 2019-09-27 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Buczek na rok 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
99/2019 2019-09-23 w sprawie planu kontroli na rok 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
98/2019 2019-09-23 w sprawie upoważnienia do odbioru ustukturyzowanych dokumentów elektronicznych. NIE Uchwalony obowiązujący
97/2019 2019-09-23 w sprawie upoważnienia do odbioru ustukturyzowanych dokumentów elektronicznych. NIE Nieobowiązujący (uchylony)
96/2019 2019-09-19 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Buczku na rok 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
95/2019 2019-09-19 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Buczek na rok 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
94/2019 2019-09-10 w sprawie w sprawie określenia trybu prac i szczegółowości materiałów dotyczących sporządzania projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Buczek na lata 2020-2024 NIE Uchwalony obowiązujący
93/2019 2019-09-10 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Buczek na rok 2020 NIE Uchwalony obowiązujący
92/2019 2019-09-10 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Buczku na rok 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
91/2019 2019-09-10 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Buczek na rok 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
90/2019 2019-09-10 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Buczek na wymianę dotychczasowego źródła ciepła na kocioł gazowy NIE Uchwalony obowiązujący
89/2019 2019-09-10 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Buczek na wymianę dotychczasowego źródła ciepła na kocioł gazowy NIE Uchwalony obowiązujący
88/2019 2019-09-02 w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Buczku NIE Uchwalony obowiązujący
87/2019 2019-08-30 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Buczku na rok 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia