wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
85/2020 2020-08-02 w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów podczas usprawiedliwionej nieobecności Skarbnika Gminy. NIE Uchwalony obowiązujący
84/2020 2020-07-29 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Buczku na rok 2020 NIE Uchwalony obowiązujący
83/2020 2020-07-29 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2020 NIE 0
82/2020 2020-07-27 w sprawie wprowadzenia procedury przekazania szkoły/przedszkola przez ustępującego dyrektora NIE 0
81/2020 2020-07-22 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Buczku na rok 2020 NIE Uchwalony obowiązujący
80/2020 2020-07-22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2020 NIE Uchwalony obowiązujący
79/2020 2020-07-19 w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Buczek NIE Uchwalony obowiązujący
78/2020 2020-07-15 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Buczku na rok 2020 NIE Uchwalony obowiązujący
77/2020 2020-07-15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2020 NIE Uchwalony obowiązujący
76/2020 2020-07-13 w sprawie wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego i powołania komisji przetargowej NIE Uchwalony obowiązujący
73/2020 2020-07-12 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Urzędu Gminy w Buczku do wydawania odpisów aktów stanu cywilnego i dokonywania innych czynności w zakresie działania Urzędu Stanu Cywilnego. NIE Uchwalony obowiązujący
72/2020 2020-07-09 w sprawie regulaminu pracy komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej i podatku VAT NIE Uchwalony obowiązujący
71/2020 2020-07-09 w sprawie powołania komisji na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej i podatku VAT NIE Uchwalony obowiązujący
70/2020 2020-07-08 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Buczku na rok 2020 NIE Uchwalony obowiązujący
69/2020 2020-07-08 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2020 NIE 0
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia