wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
122/2021 2021-11-28 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Buczku na rok 2021 NIE Uchwalony obowiązujący
121/2021 2021-11-28 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2021 NIE Uchwalony obowiązujący
120/2021 2021-11-25 w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych NIE Uchwalony obowiązujący
119/2021 2021-11-16 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Buczku na rok 2021 NIE Uchwalony obowiązujący
118/2021 2021-11-16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2021 NIE Uchwalony obowiązujący
117/2021 2021-11-16 w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w Budżecie Gminy Buczek na rok 2021. NIE Uchwalony obowiązujący
116/2021 2021-11-07 w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Buczek na rok 2022 NIE Uchwalony obowiązujący
115/2021 2021-11-07 w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom o kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji ujętych w projekcie budżetu Gminy Buczek na rok 2022 NIE Uchwalony obowiązujący
114/2021 2021-11-07 zmieniające zarządzenie Nr 108/2021 Wójta Gminy Buczek z dnia 29 października 2021 r. NIE Uchwalony obowiązujący
113/2021 2021-11-03 w sprawie wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego i powołania komisji przetargowej NIE Uchwalony obowiązujący
111/2021 2021-10-28 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Buczku na rok 2021 NIE Uchwalony obowiązujący
110/2021 2021-10-28 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2021 NIE 0
109/2021 2021-10-28 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Buczku na rok 2021 NIE Uchwalony obowiązujący
108/2021 2021-10-28 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z załącznikami NIE Uchwalony obowiązujący
106/2021 2021-10-26 w sprawie wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego i powołania komisji przetargowej NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia