wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
137/2019 2019-12-05 w sprawie regulaminu pracy komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki wodno-ściekowej i odpadów NIE Uchwalony obowiązujący
136/2019 2019-12-05 w sprawie powołania komisji na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki wodno-ściekowej i odpadów NIE Uchwalony obowiązujący
135/2019 2019-12-03 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Buczku na rok 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
134/2019 2019-12-03 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
132/2019 2019-11-25 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Buczku na rok 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
131/2019 2019-11-25 w sprawie zmian w budżecie gminy Buczek na rok 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
130/2019 2019-11-22 zmieniające Zarządzenie Nr 123/2019 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2020. NIE Uchwalony obowiązujący
128/2019 2019-11-18 w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Buczek odrębnymi ustawami na rok 2020 NIE Uchwalony obowiązujący
127/2019 2019-11-18 w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Buczek na rok 2020 NIE Uchwalony obowiązujący
126/2019 2019-11-18 w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom o kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji ujętych w projekcie budżetu Gminy Buczek na rok 2020 NIE Uchwalony obowiązujący
125/2019 2019-11-18 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Buczku na rok 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
124/2019 2019-11-18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
123/2019 2019-11-15 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z załącznikami. NIE Uchwalony obowiązujący
121/2019 2019-11-08 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Buczku na rok 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
119/2019 2019-11-07 w sprawie stosowania zasad oraz rozliczania płatności podatku VAT w Gminie Buczek za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment) oraz weryfikacji kontrachentów w "Białej Liście Podatników" NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia